Canada: Chính quyền Thành phố Oshawa quản lý nhân lực lỏng lẻo

09/05/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Mới đây, theo đề nghị của chính quyền TP. Oshawa, Hãng kiểm toán KPMG đã thực hiện và công bố Báo cáo kiểm toán xem xét công tác quản lý nhân lực tại các cơ quan trực thuộc Thành phố. Theo đó, Oshawa đứng đầu danh sách những thành phố quản lý cán bộ, người lao động lỏng lẻo nhất tại Canada.

Tình trạng nhân viên vắng mặt không có lý do, không có kế hoạch nghỉ phép xảy ra thường xuyên, ảnh hưởng đến công việc chung của cơ quan và gây lãng phí ngân sách.

Cuộc kiểm toán của KPMG tập trung kiểm tra hoạt động tại 4 cơ quan của Thành phố gồm: Cơ quan Dịch vụ vận hành, Cơ quan Dịch vụ kỹ thuật, Cơ quan Thực thi pháp luật và cấp phép và Cơ quan Dịch vụ cứu hỏa Oshawa.

Các cơ quan này được lựa chọn ngẫu nhiên trong cuộc kiểm toán của KPMG do nhiều năm qua, họ đã để xảy ra tình trạng nhân viên nghỉ làm, vắng mặt bừa bãi mà không hề có biện pháp nào cứng rắn nhằm chấm dứt tình trạng trên.

Trong giai đoạn 2015-2018, cả 4 cơ quan này đều có tỷ lệ nhân viên vắng mặt tự do cao nhất so với tất cả các cơ quan khác. Trong những năm qua, tỷ lệ này vẫn liên tục tăng đều trước sự làm ngơ của các lãnh đạo.

Tại Cơ quan Dịch vụ kỹ thuật, việc quản lý nhân viên hầu như bị phớt lờ suốt nhiều năm. Sau khi Cơ quan này có lãnh đạo mới, hoạt động giám sát nhân viên đã được tiến hành, tuy nhiên, việc này cũng không được thường xuyên. Ba cơ quan còn lại có bộ phận giám sát nhân viên, song, tình trạng nhân viên tự do nghỉ làm, vắng mặt vẫn xảy ra thường xuyên.

Mặc dù chính quyền Thành phố đã đưa ra những quy định về số ngày nghỉ phép cho nhân viên mỗi năm tại tất cả các cơ quan song 4 cơ quan này vẫn không tuân thủ. Thậm chí, một số nhân viên đã vắng mặt trong suốt cả ca làm việc nhiều lần mà không hề bị kỷ luật.

KPMG bày tỏ mối lo ngại về phương thức và trách nhiệm quản lý, giám sát của Ban Lãnh đạo các cơ quan này. Hãng cũng khuyến nghị chính quyền Thành phố cần tiến hành một cuộc kiểm toán tương tự đối với tất cả các cơ quan trên toàn địa bàn.

(Theo Oshawaexpress.ca)
(Báo Kiểm toán số 19/2018)

Xem thêm »