Hoa Kỳ: Khủng hoảng tài chính nghiêm trọng tại Trường New Rochelle

07/06/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Vừa qua, Công ty Kiểm toán Freed Maxick (trụ sở tại TP. Buffalo) đã tiến hành kiểm toán các báo cáo tài chính của Trường Cao đẳng New Rochelle cho năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2018, trong đó nhấn mạnh về cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng nhất từ trước tới nay xảy ra tại Trường này.

Ngôi trường tư thục này đã hoạt động được 115 năm, hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng chưa từng thấy. New Rochelle đã làm mất nhiều khoản tài trợ. Hiện, Trường không còn nguồn tiền mặt nào và không có đủ khả năng thực hiện các nghĩa vụ tài chính với Chính phủ cũng như để tiếp tục duy trì hoạt động.

Báo cáo kiểm toán mạnh mẽ lên án công tác quản lý tài chính vô cùng tắc trách trong suốt nhiều năm qua đã đẩy Trường rơi vào tình cảnh trên. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng tồi tệ này là do Ban Lãnh đạo đã sử dụng ngân sách của Trường vào các mục đích cá nhân như đầu tư chứng khoán. Sự việc này đã bị che giấu trong suốt nhiều năm.

Vấn đề lớn nhất mà Ban Lãnh đạo đã che giấu là tài sản ròng của Trường. Trong năm tài chính vừa qua, tổng tài sản ròng của Trường chỉ đạt khoảng 1,7 triệu USD, ít hơn khoảng 24 triệu USD so với số liệu được báo cáo trong năm 2015. Tính đến ngày 30/6/2018, ngân sách Trường đã thâm hụt 20 triệu USD.

Mặc dù hiện tại, Trường đã nhận được nhiều sự hỗ trợ nhằm cải thiện tình hình tài chính. Cụ thể, một số nhà tài trợ, tổ chức cho vay tại địa phương và các ngân hàng đã cho Trường vay ít nhất 14 triệu USD để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. Chính quyền tiểu bang và Chính phủ liên bang đã giảm 9,3 triệu USD tiền phạt và tiền lãi liên quan đến 20 triệu USD tiền thuế mà Trường chưa thanh toán. Một số khoản nợ được gia hạn đến ngày 31/3/2021... Tuy nhiên, tình trạng tài chính rối ren của Trường vẫn không được cải thiện.

New Rochelle đã thỏa thuận với Trường Cao đẳng Mercy về việc sẽ chuyển toàn bộ sinh viên của mình sang theo học tại đây. Các thủ tục đang tiếp tục được hoàn thiện trước khi Trường chính thức bị đóng cửa.

(Theo Lohud.com)
(Báo Kiểm toán số 23/2019)

Xem thêm »