Kiểm toán Uganda cảnh báo những yếu kém trong quản lý tài chính công

12/01/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Đầu tháng 1 vừa qua, Tổng Kiểm toán Nhà nước Uganda John F.S Muwanga đã trình lên Quốc hội nước này bản Báo cáo kiểm toán cho giai đoạn tài khóa 2016-2017, trong đó chỉ ra nhiều sai phạm tài chính tại các cơ quan của Chính phủ, cũng như chất lượng cung cấp dịch vụ yếu kém của nhiều Bộ, ngành.

Theo bản báo cáo này, Cơ quan kiểm toán quốc gia Uganda đã chỉ trích nhiều sai phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, đặc biệt là vấn đề cấp giấy phép khai thác, xuất nhập khẩu vàng. Trong giai đoạn 2016-2017, Uganda đã thiệt hại 58 tỷ Shilling (tương đương 16,95 triệu USD) do các giao dịch vàng lậu. Các kiểm toán viên cũng phát hiện nhiều trường hợp cấp phép xuất khẩu vàng lại do Bộ Du lịch, Thương mại và Công nghiệp thực hiện thay vì Bộ Năng lượng và Phát triển khoáng sản, điều này hoàn toàn vi phạm Luật Khai thác khoáng sản 2003 của Uganda.
 
Ngoài ra, cơ quan kiểm toán cũng chỉ ra một số khoản nợ Chính phủ của các DN khai thác khoáng sản với số tiền lên đến 2,7 tỷ Shilling; hay những yếu kém trong vấn đề quản lý đất đai của Bộ Đất đai, Nhà ở và Phát triển đô thị, đặc biệt là những chậm trễ trong xử lý các giấy tờ đăng ký đất đai. Tổng Kiểm toán John F.S Muwanga khuyến nghị, Chính phủ cần điều tra làm rõ từng trường hợp nhằm khôi phục các khoản thiệt hại, từ đó có những biện pháp can thiệp nhằm giải quyết vấn đề tham nhũng tràn lan và thiếu trách nhiệm giải trình trong chi tiêu công, tăng cường hiệu quả hoạt động của các cơ quan công quyền.
 
Theo bản báo cáo, trong giai đoạn tài chính này, tổng số 1.342 cuộc kiểm toán tài chính đã được tiến hành để đảm bảo tính hợp lý, cho dù các Báo cáo tài chính có những sai sót trọng yếu do gian lận hay không. Ngoài ra, 34 cuộc điều tra pháp lý và kiểm toán đặc biệt được tiến hành dựa trên đánh giá nội bộ và yêu cầu của các bên liên quan, 13 cuộc kiểm toán chuyên ngành được thực hiện trong lĩnh vực kỹ thuật cơ sở hạ tầng và 8 cuộc kiểm toán về giá trị tiền tệ.
 
Được biết, Cơ quan KTNN Uganda được ủy quyền hoạt động theo Điều 163 của Hiến pháp nước Cộng hòa Uganda và theo quy định chi tiết tại các Mục 13 và 18 của Luật KTNN Uganda 2008. Cơ quan này có nhiệm vụ kiểm toán và báo cáo lên Quốc hội về vấn đề tài khoản, tài chính công của tất cả các cơ quan công quyền bao gồm: tòa án, chính quyền trung ương và địa phương, các trường đại học và các tổ chức công, các DNNN, các cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Quốc hội Uganda.
 
 (Theo: Allafrica và Uganda Today)
(Báo Kiểm toán số 02/2018)

 

Xem thêm »