Ấn Độ khởi động các cuộc kiểm toán đất đai

12/02/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Các cơ quan quản lý phát triển đường cao tốc tại 3 tỉnh bang Gautam Budh Nagar, Noida và Yamuna (Ấn Độ) đã bắt đầu khởi động kiểm toán đất đai tại các địa bàn tương ứng. Mục đích của các cuộc kiểm toán này là nhằm tạo lập một bản kiểm kê quỹ đất tại 3 khu vực trên để phục vụ công tác lập kế hoạch trong tương lai, cũng như tối ưu hóa việc sử dụng đất.

 Công tác kiểm toán sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, bắt đầu từ năm thành lập bang cho tới thời điểm hiện tại và do các cơ quan khác nhau thực hiện. Các cuộc kiểm toán tại Noida, Yamuna và Gautam Budh Nagar lần lượt được thực hiện bởi Cơ quan Phát triển công nghiệp Noida (GNIDA), Cơ quan Phát triển Đường cao tốc và Công nghiệp Yamuna và Cục Quản lý tỉnh bang Gautam Budh Nagar. Các Bộ, ngành, đơn vị có liên quan đến vấn đề quản lý, quy hoạch đất đai sẽ cùng phối hợp và hỗ trợ.
 
Dự kiến, sau khi hoàn thành kiểm toán, một ngân hàng đất đai sẽ được tạo lập và được đưa lên trang web của cả 3 cơ quan, sử dụng công cụ trực tuyến dựa trên Hệ thống thông tin địa lý (GIS) công nghệ cao, qua đó xác định chính xác tọa độ của tất cả các mảnh đất thuộc thẩm quyền quản lý của từng cơ quan. Điều này sẽ cho phép các nhà hoạch định phát triển tìm kiếm và đấu thầu các thửa đất không sử dụng đúng mục đích.
 
Các quan chức cho biết, đến nay, chưa có cuộc kiểm toán đất đai nào được thực hiện kể từ khi thành lập 3 cơ quan chức năng trên. Ý tưởng thực hiện kiểm toán là để đảm bảo việc sử dụng đất đai hợp lý của Chính phủ, nhằm đạt được giá trị tối đa của tài sản công và công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án mới. Cuộc kiểm toán sẽ định lượng quỹ đất được giao, đất đã mua và đất trống. Đại diện GNIDA cho biết, trong tương lai, cơ quan này sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi sử dụng đất cho các công trình dân dụng, đường xá, khu vực cây xanh và các khu công nghiệp, khu thương mại và khu dân cư. Việc kiểm toán đất đai cũng sẽ giúp ngăn chặn hành vi xâm lấn và chiếm dụng đất bất hợp pháp.
 
(Theo Times of India và Economic Times)
(Báo Kiểm toán số 6/2018)

Xem thêm »