Ấn Độ: Hàng chục nghìn người chết, không đủ điều kiện vẫn hưởng lương hư

06/04/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Cuộc kiểm toán mới đây của Sở Phúc lợi xã hội bang Uttarakhand, Ấn Độ đã phát hiện 11,7 nghìn người đã được nhận các khoản trợ cấp từ chương trình hưu bổng của Bang không hợp lệ. Những người thụ hưởng này đều được xác định là đã chết, vắng mặt hoặc tạo địa chỉ giả mạo. Các quan chức cho biết, việc bỏ ra các khoản trợ cấp để trao cho những người thụ hưởng không có thực hoặc giả mạo khiến NSNN tiêu tốn hơn 8 triệu Rupee (120 nghìn USD) trong năm tài chính 2017.

 
Vụ việc trên đã được hé lộ sau khi bộ phận phúc lợi của Bang bắt đầu tiến hành cuộc kiểm toán xác minh đối với 11, 7 nghìn người thụ hưởng không cập nhật hồ sơ và thông tin chi tiết Thẻ Aadhaar (Thẻ căn cước dựa trên sinh trắc học của Ấn Độ) của mình hằng năm tại Sở Phúc lợi xã hội.

Bang Uttarakhand hiện có khoảng 6,5 triệu người hưu trí, trong đó có 4,3 triệu người già, 1,4 triệu góa phụ, 65,9 nghìn người tàn tật và 21,6 nghìn nông dân. Mỗi tháng, Chính phủ nước này gửi 1 nghìn Rupee vào tài khoản ngân hàng của họ.

Theo các tài liệu báo cáo, Bang đã trả tiền trợ cấp cho 5,7 nghìn người chết và 5,9 nghìn người thụ hưởng không đủ điều kiện. Ông Yogendra Yadav - Giám đốc Sở Phúc lợi xã hội bang Uttarakhand - cho biết: "Sau khi điều tra về những thông tin chi tiết Thẻ Aadhaar, chúng tôi đã phát hiện ra hàng nghìn người không đủ điều kiện để nhận lương hưu do chính quyền Bang cấp".

Cuộc kiểm toán cho thấy, có tới hơn 4 nghìn cán bộ hưu trí đã chết nhưng vẫn nhận được số tiền trợ cấp trong tài khoản ngân hàng của họ. Trong số những người tàn tật nhận trợ cấp, có tới 899 người được xác định là đã chết, 176 người khác là không hội đủ điều kiện. Trong số những người hưu trí là góa phụ, 239 người đã chết và 1,5 nghìn người không đủ điều kiện.

Sở Phúc lợi xã hội Bang cho biết, trong 8,2 triệu Rupee chi trả cho những người thụ hưởng không đủ điều kiện, hiện đã thu hồi về được 6,2 triệu Rupee. Ông Yogendra Yadav chia sẻ: "Đối với trường hợp người nhận lương hưu đã chết, chúng tôi viết thư yêu cầu gửi cho ngân hàng và tiền được hoàn lại vào tài khoản của Sở Phúc lợi xã hội. Nhưng hầu như chúng tôi không thể thu hồi lại các khoản tiền từ những người hưu trí không đủ điều kiện".

(Theo Times of India và Herald India)
(Báo Kiểm toán số 14/2018)

 

Xem thêm »