Nigeria: Cơ quan Phát triển chăm sóc sức khỏe ban đầu thiếu minh bạch trong quản lý tài chính

06/09/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

   Trong Báo cáo phát hành ngày 20/8/2018, Tổng Kiểm toán Liên bang Anthony Ayine đã lên tiếng chỉ trích Cơ quan Phát triển chăm sóc sức khỏe ban đầu Nigeria (NPHCDA) do thiếu minh bạch và trách nhiệm giải trình đối với việc quản lý các tài khoản tài chính của Cơ quan này giai đoạn 2014-2016.

NPHCDA là cơ quan trực thuộc Bộ Y tế Nigeria, chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, bao gồm việc kiểm soát các trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu và tiêm chủng trên toàn quốc.

Cuộc kiểm toán cho thấy, 7 nhân viên của Cơ quan này đã được cấp các khoản tạm ứng lên tới 9,6 triệu Naira (30.000 USD) cho việc mua sắm hàng hóa và dịch vụ. Hành vi này trái ngược với các quy chế hiện hành của Bộ Y tế Nigeria.

Qua kiểm tra các hồ sơ và tài liệu, Đoàn kiểm toán cũng phát hiện ra rằng, tổng số tiền 7 triệu Naira đã được trả cho một nhân viên của NPHCDA vào tháng 10/2014 mà không được ghi chứng từ. Các kiểm toán viên cũng chỉ ra nhiều khoản thanh toán có giá trị lớn khác thiếu các chứng từ thanh toán hỗ trợ. Báo cáo cho thấy, 10 chứng từ thanh toán với số tiền khoảng 7 triệu Naira không được trình ra trong đợt kiểm tra định kỳ, hành vi này là trái với quy định về minh bạch tài chính và vi phạm Hiến pháp Cộng hòa Liên bang Nigeria 1999. Các kiểm toán viên tuyên bố rằng, sẽ rất khó để chấp nhận tính hợp lý và hợp pháp của các khoản chi tiêu ngân quỹ công trên nếu không có chứng từ tài liệu hỗ trợ.

Ngoài ra, Báo cáo của Tổng Kiểm toán cho biết, kiểm toán viên độc lập của NPHCDA đã hoạt động trong 8 năm, vượt quá số năm cho phép theo quy định của Tổng Kiểm toán Liên bang. Theo quy định này, nhiệm kỳ của kiểm toán viên độc lập được chỉ định là 1 năm trong năm đầu bổ nhiệm, sau đó tiếp tục được gia hạn 3 năm tùy theo hiệu quả thực hiện, song tổng thời gian không được vượt quá 5 năm.

Tổng Kiểm toán Anthony Ayine đã yêu cầu NPHCDA giải trình về các phát hiện kiểm toán, hoàn trả toàn bộ các khoản chi tiêu công không có chứng từ hỗ trợ cho Kho bạc của Chính phủ, đồng thời tạm dừng công tác của kiểm toán viên độc lập hoạt động vượt quá số năm cho phép và thực hiện ngay việc bổ nhiệm theo chỉ dẫn của Liên bang về bổ nhiệm kiểm toán viên độc lập. Người phát ngôn phụ trách quan hệ công chúng của NPHCDA Saadu Salahu cho biết, Cơ quan này sẽ xem xét, tiếp thu các kiến nghị nêu ra trong bản báo cáo một cách nghiêm túc.

(Theo Premium Times Nigeria và Sahara Reporters)
(Báo Kiểm toán số 36/2018)

Xem thêm »