Nam Phi: Mở rộng quyền hạn của Văn phòng Tổng Kiểm toán    

26/09/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Mới đây, Tổng Kiểm toán Nam Phi Kimi Makwetu đã tiến hành một cuộc kiểm toán xem xét tình hình tài chính của 16 cơ quan nhà nước cấp T.Ư và cấp tỉnh. Cuộc kiểm toán phát hiện 60 giao dịch tài chính lớn có nhiều điểm đáng nghi và đang được điều tra thêm.

Trong một bài giảng về trách nhiệm giải trình và quản lý ngân sách công tại Trường Đại học Kinh tế Nelson Mandela, ông Makwetu nhấn mạnh: “Chúng ta cần nghiêm túc nhìn thẳng vào sự việc, 60 vụ sai phạm tài chính lớn tại 16 cơ quan nhà nước sẽ làm thất thoát những khoản ngân sách khổng lồ. Con số này sẽ còn cao hơn rất nhiều, nếu chúng ta không kịp hành động”.

Tổng Kiểm toán cho biết, kể từ khi Đạo luật Kiểm toán công (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 01/4/2019, Văn phòng Tổng Kiểm toán đã phát hiện nhiều sai phạm tài chính nghiêm trọng tại các cơ quan nhà nước. Các phát hiện kiểm toán chi tiết sẽ được liệt kê cụ thể khi Báo cáo kiểm toán 16 cơ quan trên chính thức được công bố.

Đạo luật Kiểm toán công (sửa đổi) đã mở rộng quyền hạn cho Tổng Kiểm toán được phép điều tra các vụ sai phạm, các quan chức nhà nước sử dụng ngân sách công lãng phí, những đối tượng che giấu các hành vi lạm dụng ngân sách, những cơ quan không thực hiện khuyến nghị kiểm toán, hoặc chuyển các vụ việc cho các cơ quan có thẩm quyền để điều tra kỹ hơn như: Văn phòng Công tố nhân dân, Cơ quan Điều tra đặc biệt, Tổng Cục Điều tra tội phạm ưu tiên Nam Phi. Đạo luật cũng cho phép Tổng Kiểm toán được quyền tạm giữ các kế toán viên có bất kỳ sai phạm tài chính nào.

Trước sự yếu kém, lỏng lẻo trong quản lý nhà nước như hiện nay, ông Kimi Makwetu bày tỏ mối quan ngại khi Đạo luật trên được áp dụng trong các cuộc kiểm toán tại các địa phương cấp dưới, các sai phạm, thiếu sót có thể sẽ vô cùng lớn.

Tổng Kiểm toán cho biết, Văn phòng đang trải qua một quá trình đào tạo, nâng cao năng lực cho các kiểm toán viên chuyên nghiệp để giúp họ trở thành các kiểm toán viên kiêm điều tra viên.

Ông cho biết thêm, mặc dù nhiều kiểm toán viên đã bị đe dọa, tấn công, nhân viên của Văn phòng vẫn sẽ nỗ lực để hoàn thành vai trò của mình. Văn phòng Tổng Kiểm toán đã cung cấp cho các kiểm toán viên các thiết bị để tự bảo vệ. Văn phòng cũng đã và đang hợp tác chặt chẽ hơn với các cơ quan thực thi pháp luật nhằm thực hiện nhiệm vụ quyết tâm đấu tranh với nạn tham nhũng đang hoành hành tại quốc gia này.

(Theo News.mandela.ac.za)
(Báo Kiểm toán số 39/2019)

Xem thêm »