Cộng đồng Đông Phi: Các chuẩn mực kế toán ngày càng được coi trọng  

02/01/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Cuối tháng 12/2019, Ủy ban Kiểm toán Đông Phi đã công bố một Báo cáo và cho biết, trong năm tài chính 2018-2019 vừa qua, tất cả các cơ quan, tổ chức và dự án của Cộng đồng Đông Phi (EAC) đã nhận được các kết quả kiểm toán tích cực.

EAC là một tổ chức liên chính phủ của 6 nước Đông Phi là: Burundi, Kenya, Rwanda, Nam Sudan, Tanzania và Uganda. EAC được thành lập vào năm 1967, nhưng đến năm 1977 thì tan rã. Ngày 07/7/2000, Tổ chức này được khôi phục lại. Hiện nay, EAC là một trụ cột quan trọng của Cộng đồng Kinh tế châu Phi.

Trong cuộc họp được tổ chức tại TP. Entebbe (Uganda), Ủy ban Kiểm toán EAC đã đánh giá ​​rằng, các báo cáo tài chính của khối 6 quốc gia trên đã được nộp đúng thời hạn, được trình bày một cách công khai, minh bạch, phù hợp và tuân thủ Chuẩn mực Kế toán bao gồm những nguyên tắc chung đã được thừa nhận (GAAP).

Trước đó, ngày 09/6/2018, Hội đồng Lập pháp Đông Phi (EALA) đã xem xét và phê duyệt dự toán ngân sách cho EAC trong năm tài khóa 2018-2019 với tổng số tiền 99,77 triệu USD.

Các cơ quan của EAC nhận từ ngân sách số tiền như sau: Ban Thư ký EAC 46,69 triệu USD, EALA 17,89 triệu USD, Tòa án Đông Phi gần 4 triệu USD, Ủy ban Liên các trường đại học Đông Phi 6,85 triệu USD, Ủy ban Lưu vực hồ Victoria 13,36 triệu USD, Tổ chức Thủy sản hồ Victoria 2,52 triệu USD…

Nhiều cơ quan, ủy ban, các đối tác phát triển khác cũng nhận được những khoản tiền phù hợp với kế hoạch hoạt động của đơn vị trong năm tài chính 2018-2019 và đã sử dụng ngân sách đúng mục đích, minh bạch.

Tổng Thư ký EAC Liberat Mfumukeko cho biết, ông đã làm việc với Ủy ban Kiểm toán EAC tại Entebbe và cùng bàn thảo về những đánh giá trên. Theo quy định, các báo cáo tài chính vi phạm bất kỳ nguyên tắc nào trong GAAP hoặc có những thiếu sót, sai phạm đều bị khiển trách và xử phạt theo quy định. Tuy nhiên, trong năm vừa qua, tất cả các cơ quan, tổ chức và dự án của EAC đều không để xảy ra sai sót, vi phạm nào. Thành quả trên thể hiện sự cải thiện vượt bậc trong công tác quản trị công của các nước trong khối EAC. Nhân sự hoạt động trong các bộ phận kế toán, kiểm toán cũng ngày càng coi trọng các chuẩn mực kế toán, các nguyên tắc chung và có trách nhiệm với vai trò của mình.

(Báo Kiểm toán số 1/2020)

Xem thêm »