Liberia: Kiểm toán phát hiện gian lận về nhân sự tại Bộ Nội vụ

07/02/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Vừa qua, Cơ quan Kiểm toán nội bộ (IAA) trực thuộc Bộ Nội vụ Liberia đã hoàn thành kế hoạch kiểm toán chế độ tiền lương của toàn bộ nhân viên thuộc Bộ - giai đoạn 1. Cuộc kiểm toán đã phát hiện danh sách hơn 700 nhân viên có dấu hiệu gian lận, không có các hồ sơ xác minh đầy đủ, rõ ràng.

Cụ thể, IAA cho biết, trên thực tế, hơn 700 người trong danh sách nhân viên của Bộ không làm việc tại cơ quan nhưng hằng tháng vẫn được nhận lương đầy đủ; hồ sơ lý lịch của những cái tên này cũng rất sơ sài. Các kiểm toán viên kết luận rằng, đây là danh sách nhân viên ảo được liệt kê ra để biển thủ ngân sách công thông qua hình thức nhận lương.

Những năm gần đây, Chính phủ Liberia đã lên kế hoạch kiểm toán một số cơ quan nhà nước trong nỗ lực phát hiện, đẩy lùi nạn tham nhũng, giảm lãng phí ngân sách và dành kinh phí hỗ trợ Chương trình nghị sự vì người nghèo, vì sự thịnh vượng và phát triển của Chính phủ Liberia.

Trong năm tài chính kéo dài từ ngày 01/7/2019 đến 30/6/2020, IAA xác định hai nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Cơ quan là kiểm toán công tác quản lý, chi trả tiền lương và kiểm toán công tác quản lý tài sản tại các cơ quan nhà nước.

Bộ Nội vụ là một trong số những cơ quan nằm trong danh sách được kiểm toán đợt này. Mục đích của cuộc kiểm toán tiền lương nhằm phát hiện và loại bỏ những trường hợp nhân viên không tồn tại khỏi danh sách nhân sự của Bộ.

Trong quá trình kiểm toán, IAA đã tập trung xác định tính hợp pháp và chính xác của các khoản tiền lương Chính phủ Liberia trả cho nhân viên của Bộ Nội vụ, đồng thời, xác thực thông tin của các nhân viên được liệt kê trong bảng lương của Bộ.
IAA hiện đang phối hợp với Cơ quan Dịch vụ dân sự Liberia và một số phòng, ban của Bộ Tài chính và Kế hoạch phát triển nhằm tiếp tục điều tra những trường hợp chưa được xác minh tại Bộ Nội vụ.

Kết quả của cuộc kiểm toán lần này kết hợp với một số cuộc kiểm toán tiền lương đã hoàn thành khác sẽ cho phép IAA đưa ra những khuyến nghị giúp Chính phủ Liberia có những biện pháp cải thiện hệ thống quản lý nhân sự tại các cơ quan nhà nước, xây dựng các biện pháp để phát hiện, ngăn chặn gian lận nhằm biển thủ ngân sách công.

(Theo Frontpageafricaonline)
(Báo Kiểm toán số 6/2020)

Xem thêm »