Hoa Kỳ: Thiếu minh bạch trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người vô gia cư

14/02/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Trong bối cảnh TP. New York (Hoa Kỳ) đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng do tình trạng vô gia cư mang lại, Văn phòng Tổng Thanh tra Thành phố mới đây đã công bố kết quả một cuộc kiểm toán, trong đó chỉ trích công tác giám sát yếu kém của chính quyền Thành phố đối với Chương trình hỗ trợ nhà ở có ngân sách 53 triệu USD mỗi năm (Homebase).

Homebase hoạt động tại 26 địa điểm thuộc 5 quận và do chính quyền Thành phố quản lý. Chương trình này được xây dựng nhằm giúp đỡ những gia đình, những người độc thân, vô gia cư có chỗ ở ổn định, góp phần giảm dần tỷ lệ dân vô gia cư và tiến tới đạt được mục tiêu ổn định nhà ở cho cư dân Thành phố. 

Cuộc kiểm toán trên đặc biệt chỉ ra những thất bại của Cơ quan Quản lý nhân sự (HRA) Thành phố trong nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá kịp thời, đầy đủ các đối tượng, trường hợp cần nhận trợ giúp để sớm khắc phục. Nhiều trường hợp không đủ điều kiện vẫn được hưởng các khoản kinh phí của Chương trình gây ảnh hưởng tới các mục tiêu chung của Thành phố. Cuộc kiểm toán cũng chỉ ra HRA rất chậm trễ trong việc xử lý các hồ sơ tài chính của Homebase khiến ngân sách của Chương trình thất thoát hơn 2,2 triệu USD.

New York - thành phố đông dân nhất Hoa Kỳ - đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng vô gia cư rất nghiêm trọng khi hàng nghìn gia đình đang vật lộn tìm nơi ở. Thành phố đang chi nhiều tiền hơn bao giờ hết để hỗ trợ những người này vượt qua khủng hoảng. Tuy nhiên, tình trạng vẫn chưa giảm, thậm chí, dân số vô gia cư tiếp tục tăng cao.

Nhấn mạnh tình trạng trên là hậu quả của sự yếu kém trong công tác quản lý nói chung, trong cách tiếp cận của Thành phố đối với vấn đề vô gia cư, Văn phòng Tổng Thanh tra đã đưa ra những khuyến nghị cần thiết cho Thành phố vào thời điểm này. Cụ thể, chính quyền Thành phố cần sát sao hơn nữa trong việc quản lý cư dân, sớm nắm bắt tình trạng, số lượng thực tế những người có nhu cầu về nhà ở. Đặc biệt, chính quyền cần chấn chỉnh công tác quản lý tài chính để sử dụng đúng mục đích và hiệu quả ngân sách hỗ trợ những người vô gia cư.

(Theo Comptroller.nyc.gov)
(Báo Kiểm toán số 7/2020)

Xem thêm »