Tòa Thẩm kế châu Âu phát hiện những điểm yếu từ số liệu thống kê của Liên minh châu Âu

04/06/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(Toà Thẩm kế châu Âu -ECA) - Ngày 04/5/2021 có bài viết về “Hoạt động kiểm toán chất lượng số liệu thống kê của Liên minh châu Âu (EU)”. Cụ thể, ECA hiện đang xem xét chất lượng số liệu thống kê của EU bao gồm nhiều khía cạnh xã hội và kinh tế.

Cuộc kiểm toán sẽ xem xét vai trò của Ủy ban châu Âu trong việc cung cấp số liệu thống kê chất lượng cao cho EU và các quốc gia thành viên. Số liệu thống kê chính thức có vai trò ngày càng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội. Các số liệu là cơ sở xây dựng chính sách công, hỗ trợ các quyết định quan trọng, cho phép người dân so sánh và đánh giá những tiến bộ đạt được. Vì vậy, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng số liệu thống kê của EU đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Cuộc kiểm toán được thực hiện trong bối cảnh COVID-19 khi mà các cơ quan thống kê cần nhanh chóng thực hiện các thay đổi quy trình và chú trọng đến nhu cầu thống kê kịp thời, có thể so sánh và đáng tin cậy tại châu Âu. Trọng tâm của cuộc kiểm toán là để đánh giá vai trò của Ủy ban trong việc cung cấp số liệu thống kê chất lượng về châu Âu cho EU và các quốc gia thành viên. Các Kiểm toán viên sẽ kiểm tra xem Ủy ban: Đã thiết lập một chiến lược rõ ràng và toàn diện để thu được các số liệu thống kê chất lượng chưa; Đánh giá một cách thích hợp chất lượng của số liệu thống kê về châu Âu và phổ biến chúng một cách hiệu quả; Thực hiện và giám sát các khuyến nghị về đánh giá chéo một cách hiệu quả nhằm hướng đến việc tuân thủ Bộ quy tắc thông lệ châu Âu. Cuộc kiểm toán sẽ kiểm tra giai đoạn 2013-2021 và 03 lĩnh vực (thị trường lao động, doanh nghiệp châu Âu và sức khoẻ). Các Kiểm toán viên sẽ phân tích một số mẫu dự án liên quan đến 03 lĩnh vực này trong 05 quốc gia thành viên (Ý, Croatia, Cộng hòa Síp, Lithuania và Phần Lan) để đánh giá mức độ hiệu quả của các dự án trong việc tạo ra các kết quả mang tính bền vững. Trước đó các Kiểm toán viên thực hiện một cuộc kiểm toán như vậy là vào năm 2012 và phát hiện những điểm yếu trong Hệ thống Thống kê châu Âu và trong việc áp dụng Bộ Quy tắc thông lệ châu Âu. Cuộc kiểm toán sắp tới sẽ đánh giá những tiến bộ đã đạt được từ thời điểm đó đến nay./.

Theo Bản tin quốc tế số 101 của KTNN

Xem thêm »