Bất cập trong việc sử dụng kinh phí cứu trợ COVID-19 tại Bang North Carolina Hoa Kỳ

04/06/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(Cơ quan kiểm toán Bang North Carolina Hoa Kỳ – NC) - Ngày 13/5/2021 đưa tin phát hành “Báo cáo kiểm toán hoạt động về việc sử dụng kinh phí cứu trợ COVID-19”, theo đó nhận định Cơ quan phục hồi đại dịch North Carolina (NCPRO) thuộc Cơ quan quản lý và ngân sách Nhà nước North Carolina (OSBM) đã không giám sát hợp lý việc chi 3,1 tỷ USD trong quỹ đại dịch dành cho Liên bang.

Cuộc kiểm toán cho biết, NCPRO đã yêu cầu người nhận cứu trợ cung cấp giấy biên nhận và các báo cáo chi tiêu hàng tháng cùng với các chứng từ gốc. Tuy nhiên, Cơ quan này đã không xác minh việc chi tiêu bằng cách so sánh các báo cáo với các chứng từ gốc cho đến tháng 11/2020, sau khi phần lớn số tiền đã được sử dụng. Do đó, nguy cơ cao là việc sử dụng kinh phí sai mục đích mà không được phát hiện và điều chỉnh kịp thời.

Ngoài ra, NCPRO đã phân phát tiền nhưng không đảm bảo được người nhận có những kế hoạch sử dụng kinh phí nào, mục tiêu sử dụng ra sao và cách thức giám sát tiến độ hoàn thành mục tiêu như thế nào. Khi xem xét 490 người nhận kinh phí ở North Carolina, kiểm toán viên phát hiện 43 người không nêu rõ kế hoạch chi tiêu số tiền trợ cấp vào việc gì, 57 người nhận không báo cáo về tiến độ giám sát để đạt được mục tiêu sử dụng kinh phí. Hậu quả là NCPRO gặp khó khăn trong việc xác định liệu Quỹ cứu trợ đại dịch có đạt được kết quả như mong đợi hay không và có các biện pháp khắc phục kịp thời khi cần không?         

Thông qua cuộc kiểm toán, có 02 kiến nghị được đề xuất như sau: NCPRO cần thực hiện xác định độc lập việc chi tiêu quỹ cứu trợ cho đại dịch để đảm bảo kinh phí được sử dụng theo Luật cứu trợ đại dịch; Nhà nước Liên bang cần xem xét cân nhắc các yêu cầu giám sát cụ thể (bao gồm yêu cầu về tiến độ giám sát để đạt được kết quả mong đợi) trong luật pháp thời gian tới liên quan đến việc chi tiêu kinh phí cứu trợ đại dịch hoặc các kinh phí phục hồi khẩn cấp khác. Theo đó, NCPRO đồng thuận với các kiến nghị kiểm toán nêu trên và cam kết thực hiện một số biện pháp thay đổi để giải quyết kiến nghị cũng như đảm bảo rằng Cơ quan này sẽ được xử lý hiệu quả số tiền hỗ trợ phục hồi sau đại dịch cho Liên bang. Hiện NCPRO đang thuê thêm nhân viên để xác minh chi tiêu kinh phí của người nhận, tăng cường quy trình giám sát và tìm kiếm thêm nguồn trợ cấp kinh phí dài hạn hơn để thực hiện tốt chức năng của mình./. 

Theo Bản tin quốc tế số 101 của KTNN

Xem thêm »