Pakistan: Chính phủ đình chỉ Công ty kiểm toán KPMG Pakistan do không tuân thủ các chuẩn mực trong hoạt động

06/07/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(The News) - Trang tin của Pakistan ngày 9/6/2021 cho biết, Chính phủ Pakistan đã đình chỉ Công ty kiểm toán hàng đầu là KPMG Pakistan tiến hành kiểm toán các công ty có lợi ích đại chúng (công ty công ích) trong một năm và áp dụng hình phạt 3,5 triệu Rupi đối với Công ty này vì không tuân thủ các chuẩn mực trong hoạt động.

Sau khi tiến hành kiểm tra hồ sơ của Công ty kiểm toán, Ủy ban Giám sát Kiểm toán (AOB) đã chỉ đạo công ty KPMG Taseer Hadi và Co. Chartered Accountants “không cho phép đối tác liên quan thực hiện kiểm toán các công ty công ích trong một năm với yêu cầu phải hoàn thành 100 giờ đào tạo”. Ủy ban nêu rõ trách nhiệm của Kiểm toán viên là thực hiện một cuộc kiểm toán phù hợp với các chuẩn mực kiểm toán quốc tế. Kết quả của báo cáo kiểm tra chỉ ra rằng Kiểm toán viên đã không thực hiện trách nhiệm của mình theo các chuẩn mực kiểm toán hiện hành, làm giảm lòng tin của các nhà đầu tư về báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty công ích.

Quyết định của Ủy ban được đưa ra vào thời điểm Chính phủ đang nỗ lực tiến hành kiểm toán điều tra đối với 5 doanh nghiệp Nhà nước thua lỗ hàng đầu, trong đó bao gồm Ngành đường sắt Pakistan và Hãng hàng không quốc tế Pakistan trong quá trình tư nhân hóa đang diễn ra chậm chạp.

AOB là cơ quan quản lý kiểm toán độc lập ở Pakistan được Quốc hội thành lập vào năm 2016 để bảo vệ lợi ích công bằng cách giám sát chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty công ích. Có hơn 1.000 công ty công ích, bao gồm tất cả các công ty niêm yết và công ty không niêm yết. Trong số hơn 550 công ty kiểm toán, có 92 công ty hiện đã đăng ký với AOB. AOB thực hiện xếp hạng 124 công ty kiểm toán theo chất lượng đạt yêu cầu của họ và chỉ các công ty kiểm toán đã đăng ký với AOB mới được kiểm toán báo cáo tài chính của một công ty công ích. AOB cho biết, họ đã tiến hành thanh tra trực tiếp công ty KPMG Taseer Hadi and Co. Chartered Accountants vào tháng 11 và tháng 12 năm 2020. Báo cáo thanh tra về những phát hiện vi phạm chuẩn mực hoạt động đã được thông báo với Công ty vào tháng 02/2021 và Công ty đã đưa ra phản hồi bằng văn bản đầu tiên vào tháng 3/2021. Sau đó, một cuộc họp đã được tổ chức giữa các cán bộ của AOB và Công ty để thảo luận về những phát hiện. Sau khi phân tích chi tiết Báo cáo thanh tra và ý kiến giải trình, AOB đã đưa ra thông báo nguyên nhân rõ ràng cho Công ty vào tháng 4/2021 về việc đình chỉ hoạt động kiểm toán./.

(Theo Bản tin quốc tế KTNN số 103)

Xem thêm »