Rwanda: Tỷ lệ khuyến nghị kiểm toán được thực hiện còn thấp

10/11/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Theo Văn phòng Tổng Kiểm toán Rwanda (OAG), việc quản lý tài chính công lỏng lẻo tại nhiều cơ quan, tổ chức đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế của đất nước, khiến phúc lợi của người dân không được cải thiện. OAG đã phát hiện nhiều trường hợp tham ô công quỹ, chậm trễ thực hiện và quản lý kém các dự án trong nhiều lĩnh vực như: cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế, nông nghiệp... tại nhiều Bộ, ban ngành.

Tổng Kiểm toán Rwanda Alexis Kamuhire đã đưa ra hàng loạt khuyến nghị nhằm cải thiện công tác quản lý ngân sách, đồng thời nhấn mạnh, việc thực hiện các khuyến nghị kiểm toán góp phần nâng cao hiệu quả và giá trị đồng tiền trong việc sử dụng công quỹ, tuy nhiên OAG bày tỏ lo ngại khi việc tiếp thu và thực hiện khuyến nghị chưa triệt để, hiệu quả.  
 
Theo báo cáo của OAG cho năm tài chính 2020-2021, trong số 4.996 khuyến nghị OAG đưa ra cho các tổ chức công được kiểm toán, có 2.384 khuyến nghị được thực hiện đầy đủ vào năm 2021, chiếm khoảng 48% tổng số khuyến nghị, trong năm 2020 con số này là 47%. Trong số 882 khuyến nghị được đưa ra cho các ủy ban và doanh nghiệp nhà nước, 398 khuyến nghị (45%) được thực hiện đầy đủ. Đối với các bệnh viện công, tổng số 1.878 khuyến nghị được đưa ra và chỉ 757 khuyến nghị (chiếm 40%) được thực hiện.
 
Tổng Kiểm toán Rwanda Alexis Kamuhire cho biết: “Báo cáo OAG đã đệ trình lên Quốc hội chỉ ra rằng, tỷ lệ các khuyến nghị của Văn phòng Tổng Kiểm toán được thực hiện chưa đạt 50%, đây là một vấn đề rất đáng lo ngại và cần được chú trọng cải thiện trong những năm tới”. OAG kêu gọi mọi tổ chức công hướng đến mục tiêu thực hiện 100% khuyến nghị theo đúng các quy định về quản lý tài chính, tài sản của Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng công quỹ. OAG ghi nhận trong một số trường hợp, các cơ quan, tổ chức có thể gặp khó khăn trong việc thực hiện khuyến nghị kiểm toán. Tuy nhiên, OAG cũng đã lên kế hoạch phối hợp, hỗ trợ để giúp họ thực hiện toàn bộ các khuyến nghị cần thiết./.
 
YẾN NHI (Theo The New Times)
(Báo Kiểm toán số 45/2022)

 

Xem thêm »