Liên hợp quốc ra mắt Sổ tay tín nhiệm ngân sách

24/11/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Vừa qua, Liên hợp quốc và Đối tác ngân sách quốc tế - một tổ chức xã hội dân sự tập hợp các nhà phân tích ngân sách và chuyên gia đến từ 120 quốc gia hướng tới mục tiêu cải thiện các hệ thống ngân sách công - đã ra mắt Sổ tay tín nhiệm ngân sách.

Liên hợp quốc ngày càng quan tâm đến các cuộc kiểm toán của chính phủ. Ảnh: ST

Cuốn Sổ tay tín nhiệm ngân sách do nhóm chuyên gia kỹ thuật của một số Cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) gồm Tòa Thẩm kế Liên bang Brazil, Argentina, Georgia, Indonesia, Morocco, Philippines, Uganda và Zambia xây dựng.

Quá trình xây dựng cũng có sự hỗ trợ của Cơ quan Trách nhiệm giải trình Hoa Kỳ, các SAI Jamaica, Nam Phi, Tây Ban Nha, Pháp, Quỹ Chi tiêu công và Trách nhiệm giải trình tài chính, Quỹ Tiền tệ quốc tế.

Cuốn Sổ tay được xây dựng nhằm thúc đẩy cách tiếp cận có hệ thống hơn để đánh giá độ tin cậy của ngân sách thông qua các cuộc kiểm toán của chính phủ. Sổ tay cũng giúp nâng cao năng lực của kiểm toán viên trong việc đánh giá độ tin cậy của ngân sách, giúp củng cố uy tín ngân sách ở mỗi quốc gia.

Được chia thành 7 chương, cuốn Sổ tay trình bày những đóng góp của các SAI trong việc củng cố uy tín ngân sách của các quốc gia thông qua các cuộc kiểm toán công; giải thích tầm quan trọng của uy tín ngân sách và quản lý tài chính hợp lý, làm rõ các rủi ro ở cấp chính phủ, đưa ra các ví dụ về kiểm toán liên quan đến ngân sách và hoạt động của các hệ thống quản lý.

Sổ tay cũng trích dẫn các tiêu chuẩn và công cụ kiểm toán chính, mô tả từng bước ứng dụng thực tế và liệt kê các thách thức cũng như bài học kinh nghiệm. Đặc biệt còn trình bày chi tiết các phát hiện kiểm toán, đưa ra các kiến nghị để các SAI có thể củng cố uy tín ngân sách thông qua các báo cáo kiểm toán và theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán.

Tổ chức Quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao đã tích cực tham gia vào quá trình xây dựng Sổ tay thông qua các hội thảo trực tuyến, khảo sát và các cuộc họp kỹ thuật nhằm tổng hợp những kinh nghiệm quan trọng nhất của các SAI, góp phần tạo nên uy tín ngân sách của mỗi quốc gia./.

 

Xem thêm »