Hoa Kỳ: Nhiều thiếu sót trong quy trình lập báo cáo tài chính

24/11/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(BKTO) - Kiểm toán nhà nước Hoa Kỳ (GAO) vừa công bố Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất (CFS) năm 2022 của Chính phủ. GAO đã xác định các sai phạm trọng yếu tiếp nối từ những kỳ kiểm toán trước, đặc biệt là những thiếu sót trong các quy trình lập CFS.

Trụ sở Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Ảnh: ST

Phát hiện hàng loạt thiếu sót lớn

Hằng năm, Bộ Tài chính Hoa Kỳ phối hợp với Văn phòng Quản lý và Ngân sách lập các báo cáo tài chính của Chính phủ, bao gồm CFS. Thực hiện cuộc kiểm toán này, GAO nhằm xác định các sai sót trong quá trình lập các báo cáo tài chính, chỉ ra các thiếu sót của hệ thống kiểm soát liên quan đến các quy trình lập CFS, đồng thời, đưa ra các khuyến nghị cần thiết cho các bên liên quan.

Ngoài ra, GAO muốn xem xét, đánh giá các biện pháp khắc phục mà Bộ Tài chính đã phối hợp với Văn phòng Quản lý và Ngân sách thực hiện để giải quyết các khuyến nghị trước đây sau cuộc kiểm toán CFS năm 2021.

Cuộc kiểm toán CFS năm 2022 đặc biệt nhấn mạnh: Quy trình lập CFS chưa được kiểm soát chặt chẽ, phù hợp; hoạt động của các cơ quan Chính phủ chưa được giải thích rõ ràng; Bộ Tài chính chưa đảm bảo CFS phù hợp với báo cáo của các đơn vị được kiểm toán; CFS chưa được cân đối hợp lý, phù hợp và chưa tuân thủ các nguyên tắc kế toán chung của Chính phủ Hoa Kỳ…

Các thông tin trong một số báo cáo như: Bảng đối chiếu chi phí hoạt động thuần, số liệu thâm hụt ngân sách; báo cáo thay đổi số dư tiền mặt từ ngân sách… chưa đầy đủ, phù hợp, nhất quán với những thông tin cơ bản trong CFS và nhiều dữ liệu tài chính khác của các đơn vị được kiểm toán.

GAO nhấn mạnh thêm 2 thiếu sót lớn trong các quy trình Bộ Tài chính sử dụng để lập CFS. Thứ nhất, Bộ đã không xác định đầy đủ những thông tin quan trọng mà các đơn vị gửi để đưa vào CFS, một số thông tin không có sự liên kết chặt chẽ với CFS. Thứ hai, Bộ cũng không đảm bảo độ tin cậy của một số thông tin được sử dụng từ các nguồn khác ngoài các báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Những hạn chế này có thể làm tăng rủi ro, khiến thông tin và những thuyết minh quan trọng không được trình bày trong CFS theo các nguyên tắc kế toán chung của Chính phủ Hoa Kỳ.  

Cần tập trung thực hiện các khuyến nghị kiểm toán

Các vấn đề trên được đánh giá là thiếu sót nghiêm trọng và khiến GAO khó có thể xác định liệu các CFS có được trình bày công bằng, minh bạch về tình hình tài chính của Chính phủ hay không.

Vì vậy, Bộ Tài chính, Văn phòng Quản lý và Ngân sách cần có thêm các hành động cụ thể, kiên quyết để thực hiện các khuyến nghị trước đó. Đồng thời, GAO đưa ra thêm 5 khuyến nghị mới đặc biệt tập trung vào các vấn đề liên quan đến cách Bộ Tài chính sử dụng dữ liệu để lập CFS.

Kể từ cuộc kiểm toán đầu tiên của GAO đối với CFS năm 1997 đến nay, những điểm yếu và hạn chế đã gây ra nhiều khó khăn trong quá trình GAO đưa ra ý kiến đầy đủ về các CFS. Trong cuộc kiểm toán CFS năm 2022, GAO tiếp tục xác định những thiếu sót trong các quy trình chuẩn bị CFS cần được khắc phục.

Theo đó, GAO khuyến nghị Bộ Tài chính cần phối hợp chặt chẽ hơn với Văn phòng Quản lý và Ngân sách cùng các bên liên quan để xây dựng và thực hiện CFS kịp thời, chính xác, chủ động; phối hợp với các nhóm công tác, các cơ quan liên bang để xây dựng và thực hiện các chính sách, thủ tục xác định thông tin, dữ liệu trong báo cáo tài chính của từng cơ quan, đơn vị.

Đồng thời tăng cường quy trình phân tích dữ liệu, lưu lại các thủ tục, thông tin chi tiết mà các đơn vị đã nộp để đưa thông tin quan trọng vào CFS, chứ không chỉ phụ thuộc vào thông tin trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán của đơn vị. Bộ cần xây dựng, thực hiện quy trình xem xét các khoản kinh phí được xác định thông qua quy trình phân tích dữ liệu để so sánh với dữ liệu trong CFS.

Việc xây dựng, thực hiện các thủ tục để xác định độ tin cậy của thông tin từ các nguồn khác ngoài báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán của các đơn vị cũng được đánh giá là biện pháp cần thiết để xây dựng CFS chính xác, minh bạch hơn.

GAO cho biết, sau cuộc kiểm toán CFS năm 2022, GAO sẽ tiếp tục theo dõi các hành động khắc phục, theo dõi tình trạng giải quyết 5 khuyến nghị mới được đưa ra trong báo cáo này cũng như tiếp tục theo dõi kết quả thực hiện 9 khuyến nghị mở từ những năm trước đối với Bộ Tài chính.

Bình luận về báo cáo của GAO, Bộ Tài chính cùng Văn phòng Quản lý và Ngân sách đồng tình với 5 khuyến nghị mới và tiếp tục đưa ra cam kết nhằm cải thiện CFS của liên bang, hướng tới công tác quản lý tài chính minh bạch, hiệu quả trên toàn Chính phủ./.

(Theo gao.gov và tổng hợp)

Xem thêm »