Australia: Nhấn mạnh vai trò của kiểm toán tuân thủ lĩnh vực y tế

01/12/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Vừa qua, Kiểm toán nhà nước Australia (ANAO) tiến hành cuộc kiểm toán xem xét việc Bộ Y tế và Chăm sóc người cao tuổi Australia (MHAC) tuân thủ Đạo luật về dược liệu năm 1989 đối với các dược phẩm không được cấp phép. ANAO chỉ ra một số thiếu sót bên cạnh những kết quả Bộ đã đạt được.

Công tác y tế đối với người cao tuổi được quan tâm tại Australia. Ảnh: ST

Theo quy định, MHAC chịu trách nhiệm quản lý việc xuất nhập khẩu, sản xuất, cung cấp và quảng cáo các dược phẩm. Đạo luật về dược liệu năm 1989 thiết lập quyền hạn quản lý của MHAC và củng cố các chính sách, quy định, công cụ pháp lý hỗ trợ việc quản lý dược liệu.  

Nếu MHAC không tuân thủ Đạo luật sẽ khiến người dân Australia tiếp xúc với dược liệu chất lượng kém, không an toàn, gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng. Do đó, ANAO thực hiện kiểm toán nhằm đánh giá MHAC đã thiết lập phương pháp tuân thủ Đạo luật chưa; các hoạt động xác định hành vi không tuân thủ Đạo luật; các hoạt động nhằm ngăn chặn và giải quyết việc không tuân thủ Đạo luật có được triển khai hiệu quả không...

ANAO kết luận, việc quản lý tính tuân thủ Đạo luật của MHAC phần lớn đạt hiệu quả. MHAC đã xây dựng được một phương pháp tuân thủ đối với các dược liệu chưa được cấp phép, phần lớn phù hợp với mục tiêu đặt ra. Tuy nhiên, các thủ tục và thỏa thuận làm nền tảng cho chiến lược này mới ở mức độ cơ bản, chưa được phát triển, mở rộng.

Các hoạt động của MHAC nhằm xác định hành vi không tuân thủ đối với các dược liệu không được cấp phép đã được triển khai khá hiệu quả; có các hệ thống và quy trình làm việc rõ ràng để chủ động quản lý các báo cáo không tuân thủ; tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế trong việc lưu trữ hồ sơ.  

Trong năm 2021-2022, MHAC đã chủ động hơn trong việc thực hiện các hoạt động xác định hành vi không tuân thủ, đặc biệt bằng cách sử dụng các nền tảng kỹ thuật số để xóa quảng cáo bất hợp pháp về hàng hóa trị liệu.  

Các hoạt động của MHAC nhằm ngăn chặn và giải quyết việc không tuân thủ Đạo luật được triển khai phần lớn đạt hiệu quả. Các hoạt động giáo dục và thu hút sự tham gia của các bên liên quan được triển khai tốt và việc tiến hành các hoạt động phản hồi, điều tra tuân thủ cũng phần lớn được thực hiện hiệu quả. Tuy nhiên, khuôn khổ điều tra chưa hoàn toàn phù hợp với mục đích và việc tiến hành điều tra không hoàn toàn phù hợp với Chuẩn mực điều tra của Chính phủ năm 2011.

Do đó, ANAO khuyến nghị MHAC bên cạnh việc tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, cần có những biện pháp cụ thể thực hiện các khuyến nghị kiểm toán, góp phần cải thiện công tác quản lý dược liệu, cải thiện sức khỏe của cộng đồng./.

(Theo anao.gov.au)

Xem thêm »