Thái Lan: Cần xây dựng lộ trình công nghệ cho các Cơ quan Kiểm toán tối cao

23/05/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Kiểm toán nhà nước (KTNN) Thái Lan vừa qua công bố một báo cáo nhấn mạnh vai trò của công tác chuyển đổi kỹ thuật số và xây dựng lộ trình công nghệ cho các Cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI).

Các SAI ngày càng chú trọng ứng dụng công nghệ. Ảnh: ST

KTNN Thái Lan cho rằng, trong cuộc cách mạng số, các SAI cần chủ động chuẩn bị sẵn sàng cho quá trình chuyển đổi số của tổ chức.

Theo báo cáo của KTNN Thái Lan, một hoạt động quan trọng trong quá trình chuẩn bị này là xây dựng một lộ trình công nghệ, đảm bảo phù hợp với các mục tiêu chiến lược của SAI; thích ứng với tiến bộ công nghệ để duy trì, tăng cường tính hiệu quả và hiệu lực của quy trình kiểm toán; nâng cao hiệu quả và tính chính xác của quy trình kiểm toán khi áp dụng các công cụ, công nghệ mới; hỗ trợ quản lý rủi ro và tuân thủ các quy định, chuẩn mực kiểm toán nhằm duy trì tính liêm chính và uy tín của SAI

Ngoài ra, lộ trình công nghệ cần đảm bảo có thể thu hút sự tham gia của các bên liên quan và quản lý sự thay đổi (đây là chìa khóa để đảm bảo việc ứng dụng thành công các công nghệ mới); đồng thời liên tục cải tiến, nâng cao khả năng thích ứng để ứng phó với những thách thức mới, sự phát triển công nghệ cũng như nhu cầu thay đổi của các bên liên quan.

SAI Thái Lan đã đề xuất một lộ trình gồm 10 giai đoạn cụ thể, được thiết kế dành riêng cho SAI trong kỷ nguyên số.

Thứ nhất, cần hiểu rõ về trạng thái hiện tại: Đánh giá các quy trình và công nghệ hiện có thể hiểu rõ về thực trạng.

Thứ hai, phải xác định mục tiêu chiến lược: Điều chỉnh các sáng kiến công nghệ phù hợp với sứ mệnh và mục tiêu của SAI.

Thứ ba, cần xác định các lĩnh vực công nghệ then chốt như trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và các công cụ cộng tác.

Thứ tư, xây dựng lộ trình phát triển: Vạch ra các sáng kiến công nghệ cho giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Thứ năm, cần phải xây dựng kế hoạch thực hiện: Phác thảo chiến lược phân bổ nguồn lực, quản lý dự án và quản lý sự thay đổi.

Thứ sáu, giám sát và đánh giá: Cần thường xuyên theo dõi tiến độ và thu thập ý kiến phản hồi để cải thiện những thiếu sót hiện có.

Thứ bảy, cần quản lý rủi ro công nghệ bằng cách xác định và xây dựng chiến lược giảm thiểu rủi ro.

Thứ tám, cung cấp thông tin cho các bên liên quan trong suốt quá trình triển khai.

Thứ chín, cần lưu giữ hồ sơ và báo cáo về tiến độ thực hiện.

Thứ mười, đánh giá lại và cập nhật lộ trình thực hiện theo định kỳ nhằm đảm bảo lộ trình vẫn phù hợp và hiệu quả.

Mỗi giai đoạn cụ thể trong lộ trình đều được xây dựng để đảm bảo SAI có thể ứng phó linh hoạt với sự phức tạp của kỷ nguyên số, giúp tận dụng công nghệ để nâng cao năng lực kiểm toán trong khi vẫn linh hoạt và đáp ứng được sự thay đổi.

Việc xây dựng một lộ trình công nghệ cho SAI bao gồm phương pháp tiếp cận mang tính chiến lược và có hệ thống để điều chỉnh các sáng kiến công nghệ phù hợp với mục tiêu chung của tổ chức./.

(Theo KTNN Thái Lan)

 

Xem thêm »