Nam Phi: Báo cáo kết quả kiểm toán chính quyền cấp quốc gia và cấp tỉnh năm tài chính 2022-2023

10/06/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Vừa qua, Văn phòng Tổng Kiểm toán Nam Phi (AGSA) đã báo cáo tổng thể các kết quả kiểm toán của chính quyền cấp quốc gia và cấp tỉnh. Báo cáo nhấn mạnh nhiều kết quả tiến bộ, đáng ghi nhận trong năm tài chính 2022-2023.

Tổng Kiểm toán Nam Phi Tsakani Maluleke. Ảnh: ST

Ghi nhận nhiều kết quả tích cực

Đệ trình báo cáo chung năm 2022-2023 đối với các Bộ ngành, đơn vị và cơ quan nhà nước lên Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nam Phi Tsakani Maluleke cho biết, các kết quả phản ánh sự cải thiện tổng thể trong nhiệm kỳ của chính quyền hiện tại, tính đến nay là năm thứ 4.

 

Mặc dù vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, kết quả kiểm toán của chính quyền quốc gia và cấp tỉnh đều cho thấy sự cải thiện trong nhiệm kỳ này. Báo cáo chung của AGSA đánh giá cao những dấu hiệu đáng khích lệ, cho thấy sự cải thiện năng lực của chính quyền quốc gia và các tỉnh đối với việc báo cáo minh bạch về tình hình tài chính cũng như hiệu quả hoạt động nói chung. Việc tuân thủ các quy định của luật pháp cũng đã được cải thiện rõ rệt.

Trong năm tài chính 2022-2023, có 37 đơn vị được kiểm toán đã có sự cải thiện đáng kể, đây là mức tăng lớn nhất trong giai đoạn 4 năm qua. Chính quyền các tỉnh và cấp quốc gia cũng đạt được sự cải thiện rõ rệt, 44 chính quyền địa phương và 34 cơ quan công đạt được kết quả kiểm toán tốt hơn năm tài chính trước, thể hiện sự tiến bộ trong công tác quản lý tài chính và hiệu quả hoạt động tổng thể.

Báo cáo cũng nhấn mạnh, số lượng cuộc kiểm toán có ý kiến chấp nhận toàn phần tiếp tục tăng lên qua mỗi năm, phản ánh nỗ lực và cam kết đáng kể của lãnh đạo và các tổ chức công. Việt đạt được một cuộc kiểm toán có ý kiến chấp nhận toàn phần cho thấy, cơ quan đã hoàn thành tốt trách nhiệm và mang lại lợi ích cho công chúng, thể hiện đơn vị được kiểm toán đã trao đổi, báo cáo một cách minh bạch với người dân về hoạt động của họ.

Trong năm 2022-2023, có 147 đơn vị được kiểm toán đạt ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần, các cơ quan này quản lý 16% trong 3,1 nghìn tỷ rand Nam Phi (159,17 tỷ USD) ngân sách chi tiêu công. Bà Maluleke đánh giá cao các đơn vị này vì đã công bố các báo cáo tài chính minh bạch, đáng tin cậy, thể hiện việc tôn trọng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong báo cáo tài chính cũng như trong các hoạt động nói chung.

Ngoài ra, 53 đơn vị được kiểm toán đã liên tục duy trì kết quả đạt được ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần trong nhiều năm, nhấn mạnh cam kết của họ trong việc tuân thủ pháp luật và ngày càng tăng cường giám sát các biện pháp kiểm soát chính. Những nỗ lực của họ chứng minh tầm quan trọng, vai trò giám sát, quản trị của các tổ chức công trong bộ máy nhà nước ngày càng được củng cố.

Những điểm yếu cần cải thiện

Bên cạnh việc ghi nhận những kết quả tích cực, tiến bộ, Tổng Kiểm toán Tsakani Maluleke chỉ ra rằng, vẫn còn những điểm yếu trong công tác lập kế hoạch, giám sát và báo cáo về việc cung cấp dịch vụ; những thách thức trong quản lý cơ sở hạ tầng và áp lực ngày càng tăng đối với ngân sách do việc chi tiêu thiếu thận trọng, lãng phí tại nhiều địa phương.

Bà Tsakani Maluleke nhấn mạnh, các tổ chức, đơn vị lớn (chịu trách nhiệm về 85% ngân sách chi tiêu công) đang tụt hậu trong việc tuân thủ các nguyên tắc quản lý tài chính và hiệu quả hoạt động. Những đơn vị được kiểm toán này đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho công chúng và trong việc quản lý tài chính của Chính phủ. Do đó, họ cần xây dựng một kế hoạch hành động để nâng cao hiệu quả quản lý tài chính.

AGSA cho biết thêm, mặc dù 37 đơn vị chưa đạt được ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần, tuy nhiên, mỗi đơn vị chỉ có một phát hiện cần giải quyết. Tổng Kiểm toán khuyến khích các đơn vị này cố gắng vượt qua khó khăn hiện tại để xây dựng nền tảng vững chắc cho tổ chức. Nỗ lực này sẽ giúp nâng cao tỷ lệ các đơn vị nhận được ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần, nâng cao trách nhiệm giải trình về tài chính trong những năm tới.

Tổng Kiểm toán Tsakani Maluleke cảnh bảo thêm rằng, số lượng các đơn vị được kiểm toán không nhận được ý kiến kiểm toán và nhiều đơn vị có các cuộc kiểm toán đang tồn đọng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến những kết quả chung trong năm 2022-2023. Bên cạnh đó, bà cũng bày tỏ lo ngại khi tỷ lệ ý kiến kiểm toán trái ngược đã gia tăng 3 đơn vị so với năm tài chính trước./.

(Theo báo cáo của AGSA)

Xem thêm »