KTNN sẽ kiểm toán Chương trình Cải cách hành chính công (PAR) tại một số địa phương theo đề nghị của Đại sứ quán Đan Mạch và Văn phòng Quốc hội

08/04/2011
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 8/4/2011, Tổng KTNN đã ký Quyết định số 507/QĐ – KTNN về việc Kế hoạch kiểm toán bổ sung năm 2011 Chương trình Cải cách hành chính công (PAR) và Quyết định số 508/QĐ - KTNN về việc Giao kế hoạch kiểm toán bổ sung năm 2011 cho các đơn vị trực thuộc KTNN. Theo đó, Vụ Tổng hợp được giao chủ trì, làm đầu mối phối hợp với các đơn vị Vụ Quan hệ quốc tế, KTNN khu vực III thực hiện cuộc kiểm toán này.

Đây là cuộc kiểm toán chuyên đề về quản lý và sử dụng kinh phí của Chương trình Cải cách hành chính công từ năm 2008 đến năm 2010 tại 05 tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Đắk Lắk và Đắk Nông theo đề nghị của Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và Văn phòng Quốc hội.

Chương trình Cải cách hành chính công (PAR) được triển khai từ năm 2008 đến nay là một trong hai trụ cột của Chương trình Quản trị công và Cải cách hành chính (GOPA) giai đoạn 2007-2011 do Chính phủ Đan Mạch tài trợ. Trụ cột Cải cách hành chính của Chương trình này hỗ trợ 05 tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Đắk Lắk và Đắk Nông thực hiện cải cách hành chính nhằm tăng cường năng lực cán bộ, công chức, giới thiệu phương pháp quản lý hiện đại và nâng cao chất lượng dịch vụ công. Mục tiêu phát triển tổng thể của Chương trình GOPA là tăng cường tính hiệu quả của những sáng kiến cải cách hành chính và dân chủ của Việt Nam, do Văn phòng Quốc hội giữ vai trò là cơ quan đầu mối của chương trình và chịu trách nhiệm điều phối chung các hoạt động của chương trình.

Những năm gần đây, KTNN nhận được sự tin tưởng ngày càng cao của các nhà tài trợ nước ngoài về đề nghị thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn tài trợ nước ngoài như: Chương trình Mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Chương trình 135, Chương trình Mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo...

Dự kiến, cuộc kiểm toán Chương trình Cải cách hành chính công (PAR) sẽ được triển khai ngay trong tháng 4/2011 và báo cáo kiểm toán sẽ được phát hành trong tháng 6/2011./.

Thùy Linh
 

Xem thêm »