(sav.gov.vn) – “Tập trung phát hành 04 báo cáo kiểm toán để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7” là chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc tại Hội nghị giao ban Lãnh đạo KTNN diễn ra sáng ngày 17/04/2019 tại Hà Nội. Tham dự Hội nghị có các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị tham mưu của KTNN và Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể.
(sav.gov.vn) - Chiều 12/4/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Hội đồng khoa học của KTNN đã tổ chức đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở "Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo của Kiểm toán nhà nước” (Đề tài) do TS. Nguyễn Hữu Hiểu (Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán) và TS. Lê Anh Vũ (KTNN chuyên ngành VII) đồng chủ nhiệm.