(sav.gov.vn) - Chiều 16/6/2021, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh đã có buổi làm việc với KTNN chuyên ngành III, nghe báo cáo về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tính đến thời điểm ngày 16/6/2021.
(sav.gov.vn) - Ngày 16/6/2021, tại Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Hà Nội, Hội đồng khoa học của KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2020 “Hướng dẫn phương pháp tiếp cận dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực thu ngân sách địa phương” do Ths. Đinh Công Nhàn và Cn. Hoàng Thị Hòa đồng chủ nhiệm.
(sav.gov.vn) - Chiều ngày 15/6/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực X - thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh đã có buổi làm việc với KTNN khu vực X. Tham dự buổi làm việc có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa, đại diện lãnh đạo các đơn vị tham mưu của KTNN, toàn thể lãnh đạo chủ chốt của KTNN khu vực X.
(sav.gov.vn) -Tiếp tục Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), sáng 15/6/2021, tại Nhà Quốc hội, Ba Đình, Hà Nội, UBTVQH cho ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, NSNN 6 tháng cuối năm 2021.
(sav.gov.vn) - Sáng 15/6/2021, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Lê Minh Nam, Hội đồng khoa học của Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong việc đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực của Kiểm toán viên nhà nước” do Ths. Vũ Đình Khánh và Ths. Vương Thị Kiều Linh – KTNN chuyên ngành VI đồng chủ nhiệm.
(sav.gov.vn) - Tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), sáng 14/6/2021, tại Nhà Quốc hội, UBTVQH thảo luận về Đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung phiên họp.