(sav.gov.vn) - Tại phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vào chiều ngày 22/9/2021, UBTVQH đã thống nhất ban hành Nghị quyết bổ sung nguồn dự phòng NSTW năm 2021 số tiền 14,62 nghìn tỷ đồng từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi NSNN năm 2021 theo Tờ trình của Chính phủ. UBTVQH giao Chính phủ sử dụng nguồn tiền trên ưu tiên cho công tác chống dịch, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị quyết 30/2021/QH15 của Quốc hội và báo cáo UBTVQH theo quy định.
(sav.gov.vn) - Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 32-QĐ/TW ngày 16/9/2021, Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo). Quy định này thay thế Quy định số 211-QĐ/TW, ngày 25/12/2019 của Bộ Chính trị khoá XII về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
(sav.gov.vn) - Sáng 22/9/2021, tại phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, UBTVQH xem xét kế hoạch chi tiết và đề cương giám sát chuyên đề "Việc thực hiện các nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021" (Kế hoạch giám sát).
(sav.gov.vn) - Sáng 23/9/2021, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Hội đồng khoa học của KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Giải pháp đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát để tăng cường hiệu quả công tác quản lý hoạt động kiểm toán của KTNN” (Đề tài) do Chánh Thanh tra KTNN Dương Quang Chính và Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ia Nguyễn Thanh Hà đồng chủ nhiệm.
(sav.gov.vn) - Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), sáng 22/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, UBTVQH xem xét Kế hoạch chi tiết và đề cương giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”. Đây là một trong hai chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội trong năm 2022.
(sav.gov.vn) - Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, chiều 22/9/2021, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Kế hoạch chi tiết và Đề cương giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021”. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp.
(sav.gov.vn) - Chiều 22/9/2021, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước và Thanh tra Chính phủ đã ký Quy chế phối hợp công tác giữa hai Cơ quan. Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh và Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đồng chủ trì Lễ ký. Tham dự và chứng kiến Lễ ký có lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Kiểm toán nhà nước và Thanh tra Chính phủ.