(sav.gov.vn) - Chiều 12/12/2018, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì Hội nghị cho ý kiến lần thứ 2 về Chiến lược phát triển và kiến trúc CNTT của KTNN giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến 2030 (Chiến lược).
sav.gov.vn) – Sáng 12/12/2018, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, KTNN chuyên ngành III tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2019 và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2018. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
(sav.gov.vn) - Sáng 12/12/2018, tại Hà Nội, KTNN đã khai giảng “Khóa đào tạo kỹ năng chủ trì, điều hành cuộc họp và hội thảo quốc tế để thực hiện vai trò Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) nhiệm kỳ 2018- 2021 của KTNN” cho 40 học viên là thành viên các nhóm công chức nòng cốt của KTNN.
(sav.gov.vn) - Ngày 10/12/2018, tại Hà Nội, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán khai giảng lớp kiến thức nâng cao về đầu tư xây dựng cơ bản cho 76 cán bộ công chức, Kiểm toán viên thuộc các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước (KTNN). PGS, TS. Nguyễn Đình Hoà, Quyền Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Trường) dự và phát biểu chỉ đạo lớp học.
(sav.gov.vn) - Sáng 10/12, tại Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) Khóa XIV, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã trình bày trước UBTVQH về đề nghị xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 của Quốc hội.
(sav.gov.vn)- Chiều ngày 10/12/2018 tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiểm toán nhà nước (KNNN) khu vực XIII đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai chương trình công tác năm 2019. Dự Hội nghị có lãnh đạo và toàn thể công chức và người lao động KTNN khu vực XIII. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa dự và chỉ đạo Hội nghị.
(sav.gov.vn) - Ngày 10/12/2018, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Hội đồng khoa học của Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp cơ sở năm 2017 "Phân tích chi NSNN cho bảo vệ môi trường trong cuộc kiểm toán ngân sách địa phương của KTNN” do ThS. Nguyễn Thị Tuấn Nam và ThS.Nguyễn Thị Hiền, KTNN khu vực I đồng chủ nhiệm đề tài. PGS, TS. Nguyễn Đình Hòa, Quyền Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.