(sav.gov.vn) - Chiều 12/12/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu cấp Bộ - “Giải pháp tổ chức kiểm toán đánh giá chất lượng công trình trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng của KTNN” do Ths. Nguyễn Anh Vân và Ths. Ngô Thanh An (KTNN khu vực 2) đồng chủ nhiệm. GS. TS. Đoàn Xuân Tiên – Phó Tổng Kiểm toán nhà nước làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, KTNN đã triển khai xây dựng Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 (giai đoạn 2020-2030) và tầm nhìn đến năm 2035 (Chiến lược) để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê duyệt. Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và ban hành Chiến lược, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược nêu rõ: Việc xây dựng và phê duyệt Chiến lược không những có ý nghĩa quan trọng và cấp bách trong việc hoàn thiện và nâng cao hiệu lực hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà còn tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho KTNN hoạch định các kế hoạch dài hạn, trung hạn và hằng năm, khắc phục những bất cập và hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.
(sav.gov.vn) – Sáng 12/12/2019, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) Chuyên ngành VI tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch công tác năm 2020. Dự Hội nghị có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành, đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng cùng toàn thể lãnh đạo, công chức, kiểm toán viên KTNN Chuyên ngành VI.
(sav.gov.vn) - Trong khuôn khổ Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Dự án Hợp phần 1 - Chương trình Hiện đại hóa tài chính công do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ (Dự án EU-PFMO) đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt, sáng 11/12/2019, tại khách sạn Novotel Sài Gòn, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã phối hợp cùng Văn phòng dự án tổ chức Lớp tập huấn kỹ thuật kiểm toán tài chính dựa trên rủi ro cho cán bộ, công chức thuộc KTNN khu vự:c IV, V, IX và XIII. Đây là lớp thứ 2 trong 4 lớp tập huấn mở rộng về kỹ thuật kiểm toán tài chính dựa trên rủi ro do giảng viên nguồn của KTNN giảng dậy.
(sav.gov.vn) - Ngày 10/12/2019, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 12/2019. Hội nghị đã nghe Chánh Văn phòng KTNN báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác tháng 11/2019 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 12/2019 của toàn Ngành.
(sav.gov.vn) - Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký và ban hành quyết định số 1866/QĐ-KTNN về “Kế hoạch kiểm toán năm 2020” của Kiểm toán nhà nước (KTNN). Theo đó, trong năm 2020 KTNN sẽ tập trung kiểm toán 158 cuộc kiểm toán, ngoài kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, KTNN sẽ kiểm toán 16 Bộ, cơ quan Trung ương và 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 9 cuộc kiểm toán hoạt động; 21 cuộc kiểm toán chuyên đề; 40 dự án đầu tư xây dựng; 16 cuộc kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng và các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước; 9 cuộc kiểm toán lĩnh vực quốc phòng an ninh và 6 cuộc kiểm toán lĩnh vực an ninh, khối cơ quan Đảng.
(sav.gov.vn) - Sáng 11/12/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) chuyên ngành II tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2019. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
(sav.gov.vn) - Chiều 09/12/2019, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Hội đồng Khoa học KTNN tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp Bộ năm 2017 "Tổ chức đánh giá, cho ý kiến chủ trương đầu tư các dự án quan trọng Quốc gia" do T.S Lê Trường Kháng, KTNN chuyên ngành VI và Th.s Trần Minh - KTNN chuyên ngành V làm chủ nhiệm đề tài. GS.TS Đoàn Xuân Tiên - Chủ tịch Hội đồng Khoa học KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì buổi làm việc.