(sav.gov.vn) - Sáng 21/02/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, KTNN đã tổ chức tọa đàm “Xây dựng nội dung Đề cương chi tiết lớp bồi dưỡng kiến thức về kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng theo hình thức hợp đồng PPP”. Dự tọa đàm có các giảng viên kiêm chức của KTNN theo Thông báo số 64/TrĐT ngày 25/01/2019.
(sav.gov.vn) – Sáng 19/02/2019, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Vụ hợp tác Quốc tế đã có buổi làm việc với bà Jana Leutner, cố vấn của Dự án trợ tăng cường năng lực các Cơ quan kiểm toán tối cao các nước Đông Nam Á (ASEANSAI) do Tổ chức hợp tác và kỹ thuật Đức (GIZ) tài trợ. Ông Phan Trường Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì buổi làm việc.
(sav.gov.vn) – Ngày 20/2/2019, Tổng Kiểm toán nhà nước (KTNN) Hồ Đức Phớc đã ký và ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc KTNN về việc “Phát động phong trào thi đua đạt danh hiệu cuộc kiểm toán chất lượng vàng”. Mục đích để toàn Ngành: Phấn đấu, nêu cao tinh thần gương mẫu, phát huy năng lực, phát huy sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc Kế hoạch kiểm toán năm 2019; Phát hiện động viên, ghi nhận, biểu dương kịp thời các cuộc kiểm toán xuất sác, tiêu biểu, đạt tiêu chuẩn cuộc kiểm toán chất lượng vàng theo quy định tại Quyết định số 1793/QĐ-KTNN ngày 04/11/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước để tạo sự lan tỏa trong KTNN.
(sav.gov.vn) - Năm 2018, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã tặng Bằng khen và Cúp cho 14 Đoàn Kiểm toán đạt “Cuộc kiểm toán chất lượng vàng” và tặng Bằng khen cho 8 Đoàn Kiểm toán có thành tích xuất sắc. Kết quả khen thưởng này được Hội đồng Thi đua, Khen thưởng KTNN chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng các cuộc kiểm toán tiêu biểu do các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực thực hiện và đề xuất.