Văn hóa “Học tập suốt đời” và “Tự học tập” cũng giống như các loại hình văn hoá khác cần có thời gian để hình thành, phát triển và từ đó phát huy giá trị. Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán là nơi khởi đầu và tạo động lực, điều kiện để các kiểm toán viên nhà nước (KTVNN) không ngừng học tập, rèn luyện và góp phần xây dựng môi trường học tập suốt đời của cơ quan KTNN.
(sav.gov.vn) - Ngày 18/11/2021, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) và Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa KTNN và Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam; công bố Quyết định thành lập Phân hội Kiểm toán viên nhà nước Việt Nam. Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch VAA Đặng Văn Thanh chủ trì Lễ ký.
(sav.gov.vn) - Sáng 18/11/2021, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Hội đồng thẩm định của KTNN đã tổ chức họp, thẩm định đề cương giáo trình “Quản lý tài chính công, tài sản công” do Ths. Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước làm chủ biên. Hội đồng thẩm định do TS. Hà Thị Mỹ Dung, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước làm Chủ tịch.
(sav.gov.vn) – Sáng 18/11/2021, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp của của Thường trực Ban Chỉ đạo, thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc và Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo.
(sav.gov.vn) - Chiều 18/11/2021, dưới sự chủ trì của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa, Ban xây dựng nội dung đánh giá và ngân hàng câu hỏi phục vụ công tác đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của KTNN tổ chức Phiên họp lần thứ nhất.
Cuộc kiểm toán hoạt động quét, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2019 được KTNN đánh giá là cần thiết, nhất là trong bối cảnh sự phát triển kinh tế trong những năm gần đây đặt lên một áp lực rất lớn đối với môi trường, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm môi trường tại các đô thị và ngày càng vượt quá tầm kiểm soát của các cơ quan quản lý.
(sav.gov.vn) - Chiều 16/11/2021, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Hội đồng khoa học KTNN tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Vận dụng đánh giá Rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán chi thường xuyên trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán chi thường xuyên” do ThS. Phạm Thị Vân Anh, KTNN khu vực III chủ nhiệm. Ts. Vũ Thanh Hải, Vụ trưởng Vụ Pháp chế làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.
(sav.gov.vn) – Chiều 15/11/2021, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Đảng ủy KTNN tổ chức Hội nghị Hội nghị Ban thường vụ (BTV) Đảng ủy KTNN tháng 11/2021 dưới sự chủ trì của Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh.