(sav.gov.vn) - Trong những năm gần đây, Chính Phủ đã thực hiện nhiều giải pháp siết chặt công tác quản lý, nâng cao chất lượng việc sử dụng nguồn lực công đối với các dự án đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, kết quả kiểm toán hàng năm cho thấy: tại nhiều dự án đầu tư xây dựng vẫn còn xảy ra các sai sót trong công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, thanh toán, tạm ứng, quản lý tiến độ… Xung quanh vấn đề này, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung đã có thông tin trao đổi với báo chí.
(sav.gov.vn) - Kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán chính là thước đo đánh giá hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán. Tuy nhiên, trong những năm qua, nhiều kiến nghị của KTNN chưa được thực thi. Xung quanh vấn đề này, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đã có thông tin trao đổi với báo chí.
(sav.gov.vn) - Thực tiễn thời gian vừa qua cho thấy một số ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP), trong đó có SCB đã tồn tại những rủi ro ảnh hưởng tới an toàn của hệ thống ngân hàng. Vậy với vai trò, chức năng, trách nhiệm của mình, KTNN đã làm gì để góp phần phát hiện, cảnh báo, ngăn chặn các rủi ro nguy cơ ảnh hưởng tính thanh khoản và an toàn hệ thống ngân hàng?
(sav.gov.vn) - Sáng 03/6, tại Hà Nội, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức khai giảng các Lớp bồi dưỡng kiến thức tài chính - kế toán cho đối tượng kiểm toán viên tốt nghiệp các trường thuộc khối ngành kỹ thuật; Lớp bồi dưỡng kỹ năng phân tích và đánh giá chính sách công; Lớp bồi dưỡng kiểm toán môi trường.
(sav.gov.vn) - Thực hiện Quyết định số 198/QĐ-KTNN ngày 16/01/2024 của Tổng Kiểm toán nhà nước (KTNN), từ ngày 20-30/5/2024, đoàn công tác của KTNN, bao gồm 03 công chức và kiểm toán viên, đã tham gia chương trình đào tạo “Tăng cường năng lực kiểm toán năm 2024” do Viện Đào tạo Kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc (AITI) thuộc Ủy ban Kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc (BAI) tổ chức.
(sav.gov.vn) - Ủy ban Tài chính, Ngân sách và các đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương có giải pháp khắc phục, không để xảy ra tình trạng chậm điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) theo kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (KTNN).