(sav.gov.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023), Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Trần Kim Lộc đã có những chia sẻ với Báo Kiểm toán về công tác đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước (KTNN) thời gian qua và những định hướng trong các năm tới.
Năm 2022, khoản chi cho khoa học công nghệ (KHCN) từ ngân sách trung ương dự kiến là 9.140 tỷ đồng, vượt qua ngưỡng 1% tổng chi ngân sách trung ương (lớn hơn mức 7.732 tỷ đồng của năm 2021). Tuy nhiên, mức chi này vẫn chưa đáp ứng quy định tại Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
(sav.gov.vn) - Với mong muốn giúp kiểm toán viên có thể hiểu rõ, sâu sắc về quy định của Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước (KTNN), chiều 15/11, tại Hà Nội, Vụ Pháp chế phối hợp với KTNN chuyên ngành VII tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh cho toàn thể lãnh đạo, công chức, kiểm toán viên đơn vị.
(sav.gov.vn) - Sáng 14/11, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
(sav.gov.vn) - Tại Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho khoa học và công nghệ (KHCN) giai đoạn 2020-2022 tại các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương diễn ra chiều 14/11, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung đánh giá cao những kết quả đạt được từ cuộc kiểm toán chuyên đề; đồng thời các đơn vị góp ý, trao đổi để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm toán.
(sav.gov.vn) - Năm 2023, KTNN triển khai toàn ngành cuộc kiểm toán chuyên đề “Việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho lĩnh vực khoa học công nghệ giai đoạn 2020- 2022 tại các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương”. Qua đó, chỉ ra nhiều bất cập, hạn chế, thiếu nhất quán của cơ chế chính sách, gây không ít khó khăn cho các đơn vị được kiểm toán trong quá trình tổ chức thực hiện.
(sav.gov.vn) - Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Kiểm toán nhà nước (KTNN) năm 2023, ngày 13/11, tại Trụ sở KTNN, Vụ Pháp chế và KTNN chuyên ngành VI phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN và Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.