(sav.gov.vn) - Chiều 18/9/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, ông Trần Kim Lộc - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế đã tiếp và làm việc với Đoàn chính quyền thành phố Seoul - Hàn Quốc, do ông Kang Seon Seop – Trưởng Phòng Kiểm toán và Thanh Tra, Ủy ban Kiểm toán và Thanh Tra, Chính quyền thành phố Soeul, làm Trưởng đoàn.
(sav.gov.vn) - Chiều 16/9/2019, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 37, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2019 vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ireland cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.
(sav.gov.vn) – Sáng 18/09/2019, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, dưới sự đồng chủ trì của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa, Phó Tổng Thanh tra chính phủ Đặng Công Huẩn, KTNN và Thanh tra Chính phủ (TTCP) về Kế hoạch thanh tra, kiểm toán năm 2020.
(sav.gov.vn) - Sáng ngày 17/9/2019, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 37, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp Ngân sách Nhà nước (NSNN).  
(sav.gov.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 16/9/2019, tại nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) họp, cho ý kiến về Tờ trình dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh dự phiên họp.
Chiều ngày 13/9, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 37, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc.