(sav.gov.vn) - Chiều ngày 19/02/2020, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Đảng ủy KTNN tổ chức Hội nghị tập huấn các văn bản phục vụ đại hội Đảng các cấp của Đảng bộ KTNN. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chủ trì Hội nghị.
Sáng 19/02/2020, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc, KTNN đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo KTNN giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026; lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Kiểm toán nhà nước.
(sav.gov.vn) – Sáng 17/2/2020, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, KTNN tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng phương pháp sư phạm cho 21 công chức, viên chức của Vụ Tổng hợp, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, KTNN chuyên ngành II, II, V, KTNN khu vực IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI và XII.
(sav.gov.vn) - Sáng 17/02/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, KTNN chuyên ngành Ib đã tổ chức tập huấn Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu đối với lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách Bộ, ngành cho toàn thể cán bộ, Kiểm toán viên, người lao động của đơn vị.
(sav.gov.vn) - Thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2020 của Kiểm toán nhà nước (KTNN), ngày 17/2/2020, tại TP. Hồ Chí Minh, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức lớp bồi dưỡng Công nghệ thông tin (CNTT) cho hơn 30 công chức, kiểm toán viên thuộc KTNN khu vực IV.
(sav.gov.vn) - Ngày 14/2/2020, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy KTNN họp phiên thường kỳ tháng 2/2020. Phiên họp tập trung thảo luận về công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.
(sav.gov.vn) – Ngày 14/2/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, KTNN chuyên ngành II và KTNN chuyên ngành III tổ chức tập huấn: Hướng dẫn phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu đối với lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách Bộ, ngành ban hành theo Quyết định số 05/2019/QĐ-KTNN ngày 31/12/2019. Tham gia buổi tập huấn có toàn thể công chức, kiểm toán viên thuộc hai đơn vị.
(sav.gov.vn) - Chiều ngày 13/2/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII đã tổ chức cuộc họp cho ý kiến về dự thảo đề cương Văn kiện Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số nội dung công tác khác.
(sav.gov.vn) - Ngày 12/2/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy KTNN tổ chức cuộc họp thường kỳ quý I/2020. Đồng chí Đoàn Xuân Tiên - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước chủ trì cuộc họp.
(sav.gov.vn) - Sáng 12/02/2020, tại Hà Nội, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán phối hợp với Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại (FOSET) thuộc Học viện Ngoại giao khai giảng khóa bồi dưỡng kỹ năng chủ trì, điều phối hội nghị quốc tế cho 23 công chức, viên chức của Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán; KTNN chuyên ngành V, VI; KTNN khu vực I, II, VII, IX.