(sav.gov.vn) - Ngày 16/8/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc và Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin (CNTT) về tiến độ các dự án CNTT của KTNN.
(sav.gov.vn) - Sáng ngày 15/8/2019, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc họp (UBTVQH) tiếp tục họp phiên thứ 36, chất vấn 14 Bộ trưởng về việc thực hiện các Nghị quyết giám sát chuyên đề và kết luận chất vấn của UBTVQH từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018.  
Sáng ngày 12/8, ngay sau khai mạc Phiên họp thứ 36, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau của Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN. Với tinh thần bám sát quy định của Hiến pháp, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn hoạt động của KTNN, tại phiên họp, các thành viên UBTVQH đã thảo luận, làm rõ và thống nhất nhiều nội dung còn những ý kiến khác nhau trong Dự thảo Luật.
(sav.gov.vn) - Ngày 13/8/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT qua công tác kiểm toán của KTNN chuyên ngành IV” do Ths. Phạm Thế Phong và KS. Hoàng Đức Việt đồng chủ nhiệm. PGS.TS Nguyễn Đình Hòa, Q Giám đốc Trường làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.
(sav.gov.vn) - Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 36, chiều ngày 13/8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013-2018”.
TS. Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán nhà nước khẳng định, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận và dự kiến trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 tới đây không mở rộng đối tượng kiểm toán.
(sav.gov.vn) - Chiều 13/8/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Hội đồng khoa học của KTNN đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Ứng dụng Công nghệ thông tin hỗ trợ công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán” do Ths. Trần Quỳnh Trang (Trung tâm Tin học) và Ths. Đoàn Ánh Tuyết (Vụ Chế độ & Kiểm soát chất lượng kiểm toán) đồng chủ nhiệm.
(sav.gov.vn) - Tiếp tục Chương trình làm việc phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 12/8/2019, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 (vốn ngoài nước) cho 02 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa dự phiên họp.