(sav.gov.vn) - Sáng 10/12/2019, tại nhà Quốc hội, Hà Nội, dưới sự điều hành của Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách (TC-NS) Nguyễn Đức Hải,  Ủy ban TC – NS tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra về “Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước (KTNN) đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035” (Chiến lược).
(sav.gov.vn) - Ngày 10/12/2019, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 12/2019. Hội nghị đã nghe Chánh Văn phòng KTNN báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 11/2019 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 12/2019 của toàn Ngành.
(sav.gov.vn) - Thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2019 của Kiểm toán nhà nước (KTNN), ngày 10/12/2019, tại Hà Nội, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiểm toán Công nghệ thông tin (CNTT) cấp độ 2 cho hơn 30 Kiểm toán viên thuộc các đơn vị trực thuộc KTNN.
(sav.gov.vn) - Sáng 09/12/2019, tại Trụ sở của Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán tổ chức khai giảng lớp đào tạo bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách Nhà nước (NSNN) cấp độ 3 cho các cán bộ, Kiểm toán viên thuộc một số đơn vị trong Ngành.
(sav.gov.vn) – Sáng 9/12/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, KTNN tổ chức lớp Bồi dưỡng Kiểm toán Công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức và viên chức các đơn vị trực thuộc KTNN. Lớp học có sự tham gia của các chuyên gia đến từ Ủy ban Kiểm toán Nhật Bản, trong khuôn khổ chương trình hợp tác song phương giữa KTNN Việt Nam và Ủy ban Kiểm toán Nhật Bản.
(sav.gov.vn) - Sáng ngày 07/12/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Chi đoàn KTNN chuyên ngành III đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022. Đồng chí Lê Đình Thăng - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy KTNN, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
(sav.gov.vn) - Chiều 6/12/2019, tại Hà Nội, KTNN đã tổ chức Nghiệm thu đề tài nghiên cứu cấp Bộ “Tổ chức kiểm toán quản lý, khai thác khoáng sản” do TS. Hoàng Văn Lương và TS. Lê Hoài Nam - KTNN chuyên ngành 2 làm đồng chủ nhiệm. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài.