(sav.gov.vn) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 13/11/2021, với 473/475 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 94,79% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương (NSTW) năm 2022. Nghị quyết gồm 4 điều và 7 phụ lục kèm theo, trong đó Quốc hội nhất trí tổng số thu và chi NSTW năm 2022 gồm: Tổng số thu NSTW là 739.132 tỷ đồng; tổng số thu ngân sách địa phương là 672.568 tỷ đồng. Còn tổng số chi NSTW là 1.087.032 tỷ đồng, trong đó dự toán 359.982 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.
(sav.gov.vn) - Ngày 13/11/2021, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử, kết quả có 467/479 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 93,59 %, thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.
(sav.gov.vn) - Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV, sáng 13/11/2021, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025).
(sav.gov.vn) - Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, chiều 12/11/2021, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 -2025 với 460/465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 92,18%.
(sav.gov.vn) - Chiều ngày 12/11/2021, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày các báo cáo "Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022".
(sav.gov.vn) - Chiều 12/11/2021, Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Giải pháp nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước thông qua kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước” do KS Đỗ Tiến Sơn và CN Trần Văn Tình (KTNN Khu vực XI) làm đồng chủ nhiệm. TS Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Kiểm toán nhà nước làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.
(sav.gov.vn) - Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, ngày 13/11/2021, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 4 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên-Huế.
(sav.gov.vn) - Theo chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sau khi các thành viên Chính phủ trả lời chất vấn và giải trình trước Quốc hội, sáng 12/11/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.