(sav.gov.vn) - Chiều 10/6/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TW Sơn Minh Thắng; Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã đồng chủ trì buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với Ban Cán sự, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN.
(sav.gov.vn) - Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước năm 2019 ban hành theo Quyết định số 2282/QĐ-KTNN ngày 30/11/2018 của Tổng Kiếm toán nhà nước và nhiệm vụ triển khai dự án Hợp phần 1 “Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động kiểm toán” thuộc dự án “Xây dựng hệ thống thông tin Kiểm toán Nhà nước” đối với các đơn vị thụ hưởng dự án. Ngày 7/6/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin của KTNN phối hợp với Công ty cổ phần tập đoàn HIPT tổ chức lớp hướng dẫn sử dụng phần mềm Hỗ trợ Kỹ thuật kiểm toán lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp cho hơn 40 kiểm toán viên thuộc KTNN chuyên ngành VI.
(sav.gov.vn) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, sáng 07/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội tiến hành lấy ý kiến bằng hệ thống điện tử về thẩm quyền quyết định danh mục các dự án sử dụng nguồn dự phòng chung và nguồn vốn còn lại của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.
(sav.gov.vn) - Chiều 7/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước (KTNN) dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển.
(sav.gov.vn) - Sau 2,5 ngày làm việc từ chiều 4 – 6/6/2019, Quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Theo chương trình nghị sự, các đại biểu Quốc hội chất vấn và các Bộ trưởng Bộ: Công An, Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn hóa Thể thao và Du lịch về 4 nhóm vấn đề tiến hành chất vấn, đó là: An ninh, trật tự, an toàn xã hội; Xây dựng; Giao thông - vận tải; Văn hóa, thể thao và du lịch, do Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội chọn xuất phát từ những vấn đề bức xúc trong đời sống để hướng tới có các giải pháp giải quyết một cách thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của cử tri và nhân dân.
(sav.gov.vn) – Sáng 6/6/2019, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, KTNN tổ chức Hội thảo “Kiểm toán nhà nước trong tiến trình phát triển của đất nước”. GS.TS Đoàn Xuân Tiên – Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; TS. Bùi Đặng Dũng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của QH; PGS.TS Nguyễn Đình Hòa – Quyền Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đồng chủ trì Hội thảo.