(sav.gov.vn) - Ngày 06/8/2019, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 8/2019. Hội nghị đã nghe Chánh Văn phòng KTNN báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác tháng 7/2019 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 8/2019 của toàn Ngành, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp báo cáo về tình hình và tiến độ hoạt động kiểm toán của Ngành, Vụ trưởng Vụ CĐ&KSCLKT báo cáo tình hình công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán và một số kết quả kiểm soát chất lượng kiểm toán nổi bật trong Đợt 2 năm 2019.
(sav.gov.vn) - Ngày 6/8/2019, tại Hà Nội, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành Kiểm toán nhà nước (KTNN) tháng 8/2019, nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 7, triển khai kế hoạch công tác tháng 8/2019 và một số nội dung quan trọng khác.
(sav.gov.vn) - Theo ông Đặng Quyết Tiến – Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính, từ đầu năm 2019 đến đến nay mới có 06 doanh nghiệp Nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa (CPH), trong đó chỉ có 01/18 doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) thuộc danh mục các doanh nghiệp CPH trong năm 2019 theo công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
(sav.gov.vn) – Từ ngày 25/7 – 4/8/2019, Đoàn công tác của Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam do Phó Tổng KTNN Đặng Thế Vinh làm Trưởng đoàn đã có chuyến công tác tại Australia. Tham gia Đoàn công tác có ông Bùi Đặng Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội; bà Trần Thị Dung, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và 04 lãnh đạo cấp Vụ và cấp Phòng của KTNN. Theo Chương trình làm việc, Đoàn đã đến thăm và làm việc với Cơ quan Kiểm toán bang New South Wales, Cơ quan Kiểm toán bang Victoria, Cơ quan Kiểm toán quốc gia Liên bang Australia.
(sav.gov.vn) - Chiều ngày 02/8/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Hội đồng khoa học của KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “Hoàn thiện nội dung kiểm toán đơn vị hành chính sự nghiệp trong điều kiện áp dụng chế độ kế toán mới” do ông Lê Ngọc Hiền và ông Lê Đình Thưởng - KTNN khu vực XI đồng chủ nhiệm.
(sav.gov.vn) - Ngày 1/8/2019, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2019. Phiên họp bàn thảo về tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2019; Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi và vùng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025; Việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Chính phủ về nội dung đánh giá kết quả thực hiện cơ cấu lại ngân sách Nhà nước nợ công của các Bộ, ngành, địa phương; Về vướng mắc trong hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và một số nội dung quan trọng khác.
(sav.gov.vn) – Ngày 2/8/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến 2035. Các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước: Nguyễn Quang Thành, Đoàn Xuân Tiên, Vũ Văn Họa, Nguyễn Tuấn Anh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các đơn vị thuộc KTNN tham dự cuộc họp.
(sav.gov.vn) - Ngày 30/7/2019, tại trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 của Khối thi đua các Bộ, ngành nội chính Trung ương. Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chủ trì Hội nghị.
(sav.gov.vn) - Trong 2 ngày 29 – 30/7/2019, tại Quảng Ninh, Ủy ban Tài chính - Ngân sách (TC-NS) của Quốc hội tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm đổi mới chính sách, pháp luật trong lĩnh vực tài chính, ngân sách giữa Quốc hội  Việt Nam và Quốc hội Lào. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải và Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, tài chính và kiểm toán của Quốc hội Lào Vilayvong Bouddakham đồng chủ trì Hội thảo. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh và đại diện Lãnh đạo Vụ Tổng hợp KTNN tham dự Hội thảo.