(sav.gov.vn) - Sáng 09/01/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, KTNN đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan KTNN năm 2019. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc dự và chỉ đạo Hội nghị.
(sav.gov.vn) - Ngày 08/01/2020, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của KTNN, KTNN đã tặng bằng khen của Tổng Kiểm toán nhà nước cho 18 Cuộc kiểm toán đạt danh hiệu “Cuộc kiểm toán đạt chất lượng vàng” năm 2019 và tặng bằng khen đột xuất của Tổng Kiểm toán nhà nước cho 06 Đoàn kiểm toán thuộc 05 đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán năm 2019.
(sav.gov.vn) - Năm 2019, Kiểm toán nhà nước (KTNN) thực hiện 212 cuộc kiểm toán. Đến ngày 31/12/2019, toàn Ngành đã hoàn thành và phát hành 100% Báo cáo kiểm toán (BCKT) theo kế hoạch kiểm toán năm 2019. Các cuộc kiểm toán đã kết thúc đều thực hiện đúng mục tiêu, tiến độ đề ra, chấp hành tốt Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn KTNN, Quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước.
(sav.gov.vn) - Sáng 07/01/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, KTNN chuyên ngành VII đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 02/2019/QĐ-KTNN ngày 22/8/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán lĩnh vực tài chính ngân hàng. Tham dự Hội nghị có tập thể Lãnh đạo, Kiểm toán viên KTNN chuyên ngành VII.