(sav.gov.vn) - Sáng 19/6/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết tại Hội nghị.
(sav.gov.vn) - Ngày 19/6/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Xác định chủ đề, nội dung, mục tiêu và tiêu chí kiểm toán tại các cuộc kiểm toán hoạt động đối với ngân hàng thương mại” do Ths. Nguyễn Thanh Huệ và CN. Nguyễn Việt Tùng làm đồng chủ nhiệm. PGS.TS Nguyễn Đình Hòa - Q Giám đốc Trường làm Chủ tịch Hội đồng.
Ngày 30/5/2019, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhân dịp này, để định hướng cho các cấp ủy đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước có bài viết quan trọng "Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".
(sav.gov.vn) - Từ ngày 19-22/6/2019, Đoàn Lãnh đạo cấp cao của Kiểm toán nhà nước (KTNN) do Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc dẫn đầu đã thăm và làm việc với Ủy ban Kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc (BAI). Tháp tùng Tổng Kiểm toán nhà nước có lãnh đạo một số đơn vị tham mưu, chuyên ngành và khu vực của KTNN.
(sav.gov.vn) - Ngày 18/6/2019, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký và ban hành Công điện số 759/CĐ-KTNN gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước về việc: “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ và tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động kiểm toán”
(sav.gov.vn) - Sáng 17/6/2019, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang gồm bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh có buổi tiếp xúc với hơn 200 cử tri trên địa bàn huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
(sav.gov.vn) - Chiều 17/6/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Hội đồng khoa học của KTNN đã tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động khoa học của KTNN 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019. Tổng Kiểm toán nhà nước, TS.Hồ Đức Phớc dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
(sav.gov.vn) - Ngày 17/6/2019, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã có công văn số 219-CV/BCĐTW gửi Ban cán sự đảng, đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng.
(sav.gov.vn) - Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, chiều 14/6/2019, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV. Kết quả biểu quyết có 449/451 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 92,77% tổng số đại biểu Quốc hội.
(sav.gov.vn) - Chiều14/6/2019, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, biểu quyết thông Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị với 449 đại biểu tán thành, chiếm 92,77%.