(sav.gov.vn) - Sáng 20/5, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
(sav.gov.vn) - Chiều 18/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư phụ trách Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đồng chủ trì Hội nghị giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự đảng Chính phủ về Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
(sav.gov.vn) – Kiểm toán nhà nước (KTNN) vừa ban hành tài liệu bồi dưỡng “Kiểm toán môi trường” theo quyết định số 882/QĐ-KTNN ngày 8/5/2024. Tài liệu dành cho đối tượng là công chức, viên chức được phân công kiểm toán môi trường và các đối tượng khác có nhu cầu bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng nghiệp vụ kiểm toán môi trường.