Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2010 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

07/04/2011
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 6/4/2011, tại Hà Nội, ông Lê Hoàng Quân - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) và ông Vũ Bằng - Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đồng chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2010 của UBCKNN.

Mục tiêu kiểm toán nhằm xác nhận tính đúng đắn, trung thực của Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2010; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, chính sách, chế độ tài chính-kế toán; đánh giá tính hiệu lực và hiệu quả của việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5%; phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí và sai phạm trong quản lý và sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đoàn kiểm toán do ông Nguyễn Đình Tùng - Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II làm trưởng đoàn sẽ triển khai kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2010 và các thời kỳ trước, sau có liên quan của các đơn vị được kiểm toán trong 60 ngày.

Theo đó, nội dung kiểm toán chủ yếu tập trung vào công tác quản lý và sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước; kiểm toán việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản; kiểm toán việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính - kế toán, chế độ quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước; kiểm toán việc thực hiện thu phí, lệ phí chứng khoán, các khoản thu hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, việc quản lý và sử dụng các quỹ tại doanh nghiệp; kiểm toán việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của UBCKNN về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tại Hội nghị, trưởng Đoàn kiểm toán cho biết sẽ tiến hành song song kiểm toán tổng hợp và kiểm toán chi tiết. Với nội dung kiểm toán tổng hợp, sẽ tiến hành kiểm toán một số Vụ chức năng của UBCKNN gồm Vụ Tài vụ - Quản trị, Vụ Phát triển thị trường chứng khoán, Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán… Với nội dung kiểm toán chi tiết, sẽ tiến hành kiểm toán tại một số đơn vị dự toán, đơn vị hành chính sự nghiệp và các doanh nghiệp trong đó có Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Ông Vũ Bằng - Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng cho biết: đối với lần kiểm toán này, UBCKNN đã chỉ đạo trực tiếp lãnh đạo các vụ trong việc cung cấp thông tin và phối hợp với đoàn để đạt được mục tiêu đề ra. Ông cũng chia sẻ chứng khoán là lĩnh vực rất nóng và nhạy cảm, do đó trong quá trình kiểm toán, đề nghị đoàn tiến hành rà soát, kỹ lưỡng số liệu, để có một kết quả khách quan, trung thực.

Kết luận Hội nghị, ông Lê Hoàng Quân - Phó Tổng KTNN đã lưu ý một số vấn đề về quy trình, chuẩn mực kiểm toán. Đối với hoạt động chứng khoán nói chung và công tác quản lý UBCKNN nói riêng, ông yêu cầu đoàn kiểm toán cần tìm hiểu kỹ đặc thù hoạt động quản lý, tăng cường trao đổi với các nhà quản lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm toán./.

Hà Linh

 

Xem thêm »