Triển khai kiểm toán Chuyên đề quản lý và sử dụng kinh phí sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng đường bộ, đường sắt giai đoạn 2008 - 2010

07/04/2011
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Sáng 5/4/2011, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) phối hợp với Bộ Giao thông vận tải (GTVT) triển khai kiểm toán chuyên đề quản lý và sử dụng kinh phí sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng đường bộ, đường sắt giai đoạn 2008 - 2010. Ông Lê Hoàng Quân, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước và ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ GTVT đồng chủ trì hội nghị. Các vụ chức năng của KTNN và các đơn vị được kiểm toán thuộc Bộ GTVT cùng tham dự.

Theo Quyết định số 473/QĐ-KTNN, ngày 4/4/2011 của Tổng KTNN, mục tiêu kiểm toán chuyên đề này là nhằm xác nhận tính đúng đắn, trung thực của Báo cáo quyết toán nguồn kinh phí sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng đường bộ, đường sắt trong 3 năm (2008-2010); đánh giá việc tuân thủ pháp luật, chính sách, chế độ tài chính-kế toán, chế độ quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước; đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng đường bộ, đường sắt trong giai đoạn 2008-2010 tại các đơn vị được kiểm toán; đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội và các giải pháp đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Việc kiểm toán cũng nhằm phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí và sai phạm trong quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng đường bộ, đường sắt. Xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ông Trần Xuân Trung, Phó Kiểm toán trưởng KTNN Chuyên ngành II - Trưởng đoàn kiểm toán cho biết đợt kiểm toán này sẽ tập trung các nội dung như việc lập, phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng đường bộ, đường sắt trong 3 năm 2008-2010; kiểm toán việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản; kiểm toán việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ tài chính-kế toán, chế độ quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước.

Với các nội dung và mục tiêu kiểm toán như trên, ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ GTVT cho rằng ý nghĩa của việc kiểm toán là để lãnh đạo Bộ GTVT và thủ trưởng các đơn vị thấy rõ tính kinh tế, hiệu quả của việc quản lý và sử dụng kinh phí sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng đường bộ, đường sắt trong giai đoạn 2008-2010. Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường khẳng định, sẽ chỉ đạo các đơn vị thuộc bộ và các đơn vị có liên quan đến phạm vi kiểm toán phối hợp tốt với KTNN. 

Ông Lê Hoàng Quân, Phó Tổng KTNN cảm ơn sự phối hợp của Lãnh đạo Bộ GTVT và cho rằng, việc hỗ trợ của Bộ GTVT sẽ giúp KTNN đẩy nhanh tiến độ công việc, hoàn thành nhiệm vụ kiểm toán. Phó Tổng KTNN cho biết, việc kiểm toán các đơn vị sử dụng ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước là công việc định kỳ, theo Luật Kiểm toán Nhà nước. Các báo cáo, kết luận của KTNN giúp Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan quản lý chức năng nắm và hiểu rõ hơn tính kinh tế, hiệu quả của ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước phân bổ cho các đơn vị sử dụng. Qua đó, góp phần nâng cao tính hiệu quả, lành mạnh của nền tài chính công và đảm bảo an ninh tài chính quốc gia. Phó Tổng KTNN Lê Hoàng Quân cũng lưu ý đoàn kiểm toán trong quá trình triển khai kiểm toán tại Bộ GTVT cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn thực thi công vụ theo đúng quy định của Luật KTNN và các quy định của ngành./.    
       
Thu Hương
 

Xem thêm »