Kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng Nhà làm việc các cơ quan Quốc hội và Văn phòng Quốc hội

06/04/2011
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 05/04/2011, tại trụ sở KTNN ở Hà Nội, KTNN tổ chức Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng Nhà làm việc các cơ quan Quốc hội và Văn phòng Quốc hội. Ông Cao Tấn Khổng - Phó Tổng KTNN và ông Lê Quang Vũ - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đồng chủ trì Hội nghị.

Công trình Nhà làm việc các cơ quan Quốc hội và Văn phòng Quốc hội được xây dựng với tổng mức đầu tư xấp xỉ 836 tỷ đồng, trên khu đất có diện tích gần 15.000 m2 tại lô H7 - Trung tâm Chính trị Ba Đình - 22 Hùng Vương, là một bộ phận của hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ Quốc hội, liên hoàn với Nhà Quốc hội. Công trình được khởi công từ tháng 8/2009 và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12/2011. Công trình được thiết kế bởi Công ty cổ phần đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam - CDC. Đơn vị trúng thầu thi công là Tổng công ty xây dựng Hà Nội.

Theo kế hoạch, cuộc kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng Nhà làm việc các cơ quan Quốc hội và Văn phòng Quốc hội sẽ được thực hiện trong 55 ngày. Đoàn kiểm toán do ông Nguyễn Trọng Khang - Phó Kiểm toán trưởng KTNN CN V làm trưởng đoàn cùng 11 kiểm toán viên sẽ tiến hành kiểm toán nguồn vốn; kiểm toán giá trị khối lượng hoàn thành của dự án từ khi khởi công đến thời điểm tháng 3/2011.

Mục tiêu kiểm toán nhằm xác nhận tính đúng đắn trung thực của các tài liệu số liệu kế toán, báo cáo quyết toán vốn đầu tư thực hiện của dự án; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây dựng, chế độ quản lý tài chính, kế toán của Nhà nước; đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và sử dụng vốn; phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí và sai phạm trong quá trình thực hiện dự án; xác định trách nhiệm cá nhân, tập thể và kiến nghị xử lý đối với các sai phạm theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Cao Tấn Khổng - Phó Tổng KTNN nhấn mạnh: Đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa rất quan trọng trong giải quyết một bước khó khăn về nơi làm việc cho các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội và các đơn vị của Văn phòng Quốc hội. Trong quá trình triển khai kiểm toán, Đoàn kiểm toán cần thực hiện nghiêm túc các quy trình, chuẩn mực kiểm toán. Ngoài việc thực hiện tốt các mục tiêu kiểm toán đã được phê duyệt, Đoàn kiểm toán cần chú trọng đến việc hướng dẫn đơn vị được kiểm toán để quản lý dự án hiệu quả hơn trên cơ sở kết luận và kiến nghị kiểm toán./.

Nguyên Dương

 

 

 

Xem thêm »