Các đơn vị trong ngành đã tổ chức tốt học tập chính trị

04/04/2011
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Đó là kết quả công tác nổi bật tháng 3/2011 được nhấn mạnh trong báo cáo do ông Nguyễn Thanh Liêm - Chánh Văn phòng KTNN trình bày tại Hội nghị giao ban trực tuyến sáng 01/04/2011.

Báo cáo cũng nêu rõ trong tháng 3, toàn ngành đã tổ chức thành công 3 Hội nghị quan trọng, đó là triển khai Kế hoạch kiểm toán; Kế hoạch thanh tra, kiểm tra và Kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2011. Lãnh đạo KTNN đã xét duyệt 02 báo cáo kiểm toán, 43 kế hoạch kiểm toán và triển khai 29 cuộc kiểm toán (trong đó có nhiều cuộc kiểm toán quan trọng). KTNN đã lập báo cáo kiểm toán năm đối với lĩnh vực an ninh, quốc phòng. Các cuộc kiểm toán đã triển khai theo Quy định về tổ chức công bố Quyết định kiểm toán và thông báo kết quả kiểm toán.... Nổi bật trong tháng là sự kiện họp báo công bố kế hoạch kiểm toán và Lễ ký kết phối hợp công tác giữa Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đây là hai sự kiện quan trọng được báo chí, dư luận đặc biệt quan tâm theo dõi. Cũng trong tháng 3, Tổ Cải cách hành chính đã hoàn thành rà soát các thủ tục hành chính và đã có văn bản báo cáo lãnh đạo KTNN.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng KTNN Vương Đình Huệ nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong tháng 4 là: tiếp tục triển khai các cuộc kiểm toán đợt 1 theo Kế hoạch kiểm toán đã được duyệt; hoàn thành kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2010, trình Lãnh đạo KTNN phê duyệt và triển khai thực hiện; phát hành Báo cáo kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2009; sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến quy trình kiểm toán, mẫu biểu hồ sơ kiểm toán, khẩn trương ban hành mẫu báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán. Ngoài ra, tập trung hoàn chỉnh Đề án tăng cường cơ sở vật chất để trình Chính phủ./. 

    Thanh Hà

Xem thêm »