Kiểm toán Nhà nước triển khai kế hoạch kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2010 của tỉnh Hưng Yên

01/04/2011
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 30/3/2011, tại UBND tỉnh Hưng Yên, ông Hoàng Hồng Lạc, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) và ông Nguyễn Xuân Thơi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đồng chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước năm 2010 của tỉnh Hưng Yên.

Mục tiêu kiểm toán là xác nhận tính đúng đắn, trung thực, hợp lý của Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2010; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước; đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của việc triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát; phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng, lãng phí và làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và kiến nghị xử lý vi phạm.

Theo ông Mai Vinh, Kiểm toán trưởng KTNN Khu vực I, nội dung kiểm toán tại tỉnh Hưng Yên sẽ tập trung kiểm toán việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước; kiểm toán việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng, việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán của Nhà nước. Phạm vi kiểm toán là Báo cáo quyết toán ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước năm 2010 và các thời kỳ trước, sau có liên quan của các đơn vị được kiểm toán tại tỉnh Hưng Yên. Với kế hoạch kiểm toán của KTNN đối với tỉnh Hưng Yên, ông Nguyễn Văn Thơi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cam kết tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện hết sức để hỗ trợ KTNN hoàn thành nhiệm vụ. Phó Tổng KTNN Hoàng Hồng Lạc cảm ơn sự quan tâm và tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và yêu cầu đoàn kiểm toán chấp hành đúng quy định của Luật KTNN, Quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm toán, các quy định của KTNN; đồng thời chú ý tuyên truyền Luật KTNN để các đơn vị được kiểm toán hiểu và tuân thủ đúng các quy định của Luật. Phó Tổng KTNN cho rằng, kết quả kiểm toán của KTNN sẽ giúp tỉnh và các đơn vị được kiểm toán quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước hiệu quả hơn, góp phần làm lành mạnh nền tài chính của tỉnh, đồng thời đảm bảo an ninh tài chính quốc gia./.

Thu Hương

Xem thêm »