Triển khai kiểm toán Quân chủng Hải quân

01/04/2011
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Sáng 31/3/2011, đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng KTNN và Chuẩn đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Tư lệnh- Tổng tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán Quân chủng Hải quân - Bộ Quốc phòng.

Theo Quyết định số 356/QĐ-KTNN ngày 21/3/2011 của Tổng KTNN, mục tiêu của cuộc kiểm toán Quân chủng Hải quân (QCHQ) nhằm xác nhận tính đúng đắn, trung thực của Báo cáo tài chính năm 2010; xác nhận thực trạng tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, chính sách chế độ tài chính - kế toán; chế độ quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước; đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền, tài sản nhà nước; đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, kiến nghị xử lý vi phạm đối với các hành vi tham nhũng, lãng phí và sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước.

Theo ông Nguyễn Trọng Tài, Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành I, Trưởng đoàn KTNN tại QCHQ, nội dung kiểm toán đối với các đơn vị dự toán sẽ tập trung vào việc lập, phân bổ, quản lý và sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; hoạt động có thu và thu, chi quỹ đơn vị; kiểm toán việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng; việc chấp hành chính sách, chế độ quản lý tài chính - kế toán, chế độ quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước.

Đối với các doanh nghiệp, sẽ tập trung kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài sản, nguồn vốn, doanh thu, thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước; kiểm toán việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ tài chính - kế toán, chế độ quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước.
 
Phạm vi kiểm toán là Báo cáo tài chính năm 2010 và các thời kỳ trước, sau có liên quan của các đơn vị được kiểm toán.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Chuẩn đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Tư lệnh - Tổng tham mưu trưởng QCHQ đánh giá cao kết quả và ý nghĩa các cuộc kiểm toán do KTNN thực hiện vào các năm 1997, 2003, 2007 và tin tưởng cuộc kiểm toán lần này một lần nữa sẽ xác định rõ thực trạng hiệu lực, hiệu quả và việc tuân thủ pháp luật của các đơn vị thuộc QCHQ. Chuẩn đô đốc giao nhiệm vụ cho các đơn vị được kiểm toán thuộc QCHQ tạo điều kiện, phối hợp hỗ trợ để KTNN thực hiện tốt các nội dung trong kế hoạch kiểm toán. 
 
Tại Hội nghị, Tổng KTNN Vương Đình Huệ cảm ơn Ban lãnh đạo QCHQ trong nhiều năm qua đã nhiệt tình quan tâm và tạo điều kiện cho KTNN hoàn thành nhiệm vụ. Tổng KTNN cho biết quy trình kiểm toán và ra kết luận của KTNN phải tuân thủ qua 5 cấp (kiểm toán viên - Tổ trưởng tổ kiểm toán - Trưởng đoàn - Vụ trưởng chuyên ngành và qua Vụ tham mưu thẩm định, phản biện mới được trình lên Tổng KTNN). Mục tiêu cuối cùng của kiểm toán là giúp cho công tác tài chính nói chung và tài chính quân đội nói riêng ngày càng minh bạch, vững mạnh.

Đối với các đoàn kiểm toán tại QCHQ, Tổng KTNN giao nhiệm vụ: bên cạnh việc xác nhận Báo cáo quyết toán năm 2010 của QCHQ thì việc quan trọng là qua quá trình kiểm toán, tìm giải pháp nhằm ngày càng hoàn thiện, minh bạch, hiệu quả nền tài chính. Kết quả kiểm toán của KTNN đối với các đơn vị được kiểm toán sẽ giúp cho công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại các đơn vị này thuận lợi, hiệu quả hơn. Tổng KTNN lưu ý, trong quá trình hoạt động nghiệp vụ, đoàn kiểm toán cần phải gương mẫu, chuẩn mực, chấp hành nghiêm quy chế đạo đức nghề nghiệp. Tuân thủ kết luận số 14- KL/BCS của Ban cán sự Đảng và Chỉ thị 364/CT- KTNN ngày 11/02/2010 của Tổng KTNN, nhất là thực hiện tốt việc công khai hoá, dân chủ hoá trong quá trình triển khai kiểm toán tại QCHQ, tránh và cố gắng giảm phiền hà cho các đơn vị được kiểm toán.

Tổng KTNN cũng đề nghị các đơn vị trong QCHQ, trong quá trình kiểm toán, các đơn vị trong quân chủng thấy bất cập thì cần mạnh dạn trao đổi với KTNN. KTNN sẽ rất lắng nghe, cầu thị để nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan chức năng nhằm ngày càng hoàn thiện các cơ chế tài chính trong quân đội, tạo điều kiện góp phần xây dựng quân đội ta từng bước chính quy, hiện đại.

Thu Hương
 

Xem thêm »