Kiểm toán Quân khu 5 - Bộ Quốc phòng

30/03/2011
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 28/3/2011, tại trụ sở Quân khu 5, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Tổng KTNN Vương Đình Huệ và Thiếu tướng Lê Chiêm - Tư lệnh Quân khu 5 đã đồng chủ trì Hội nghị công bố Quyết định số 341/QĐ-KTNN ngày 17/3/2011 của Tổng KTNN về kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 của Quân khu 5 - Bộ Quốc phòng.

Theo kế hoạch, từ ngày 28/3 đến ngày 10/6/2011, Đoàn kiểm toán thuộc KTNN CN I do ông Trịnh Mạnh Hoán - Phó Kiểm toán trưởng KTNN CN I làm trưởng đoàn sẽ thực hiện kiểm toán Bộ Tham mưu, Phòng Tài chính Quân khu, Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc, Sư đoàn 2, Sư đoàn 315 và một số doanh nghiệp, dự án đầu tư xây dựng…. Mục tiêu chính của đợt kiểm toán này là: Xác nhận tính đúng đắn, trung thực của Báo cáo tài chính năm 2010; Xác nhận thực trạng tài chính, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, chính sách, chế độ tài chính-kế toán; chế độ quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước; đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền, tài sản nhà nước tại các đơn vị được kiểm toán; đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5%; phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí và sai phạm trong quản lý và sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

 

Phạm vi kiểm toán là Báo cáo tài chính năm 2010 và các thời kỳ trước, sau có liên quan của các đơn vị kiểm toán. Đối với đơn vị dự toán sẽ tiến hành: Kiểm toán việc lập, phân bổ, quản lý và sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; hoạt động có thu và thu, chi quỹ đơn vị; kiểm toán việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính-kế toán, chế độ quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước. Đối với doanh nghiệp sẽ tiến hành: Kiểm toán việc quản lý và sử dụng tài sản, nguồn vốn; doanh thu, thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước; kiểm toán việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ tài chính-kế toán, chế độ quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước.

Được biết, đây là đợt kiểm toán lần thứ tư tại Quân khu 5. Trước đó, KTNN đã từng kiểm toán Quân khu 5 vào các năm 1998, 2003 và 2007./.

Nguyên Dương

Xem thêm »