Triển khai kiểm toán Tập đoàn Điện lực Việt Nam

29/03/2011
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Chiều ngày 28/3/2011, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Ông Lê Minh Khái - Phó Tổng KTNN và ông Đào Văn Hưng - Chủ tịch Hội đồng thành viên của EVN đồng chủ trì Hội nghị.

Ông Nguyễn Hồng Long - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI, trưởng đoàn kiểm toán cho biết trong khoảng thời gian 75 ngày, đoàn kiểm toán sẽ tiến hành kiểm toán Công ty mẹ - Tập đoàn, 5 đơn vị hoạch toán phụ thuộc và 17 công ty thành viên hạch toán độc lập của EVN. Một số công ty lớn sẽ được kiểm toán là công ty Thuỷ điện Hoà Bình, Công ty Thuỷ điện Ialy, công ty TNHH MTV Nhiệt điện Phú Mỹ…

Đây là cuộc kiểm toán có quy mô lớn, thực hiện theo Quyết định số 377/QĐ-KTNN ngày 23/3/2011 của Tổng KTNN về kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Phạm vi kiểm toán là niên độ tài chính năm 2010 và các thời kỳ trước sau có liên quan của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên được kiểm toán.

Với mục tiêu xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo tài chính (trong đó chủ yếu là xác nhận giá thành, giá vốn và chi phí sản xuất kinh doanh điện); đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài sản, vốn nhà nước; đánh giá việc thực hiện các giải pháp chủ yếu theo Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06/4/2010 của Chính phủ về giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm 2010; đánh giá việc chấp hành pháp luật, chế độ quản lý tài chính-kế toán, chế độ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước; phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí, sai phạm trong công tác quản lý; xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể và kiến nghị xử lý đối với các sai phạm theo quy định của pháp luật.

Nội dung kiểm toán gồm: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010; kiểm toán, đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và sử dụng tài sản, vốn nhà nước; kiểm toán, đánh giá hoạt động đầu tư; kiểm toán công tác sắp xếp, đổi mới, cổ phần hoá, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước; kiểm toán việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ tài chính-kế toán, chế độ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm đấu thầu theo quy định của Nhà nước.

Tại hội nghị, ông Đào Văn Hưng - Chủ tịch Hội đồng thành viên của EVN đã chia sẻ một số vấn đề nổi bật về tình hình phát triển của Tập đoàn năm 2010 với đoàn kiểm toán. Ông cho biết: năm 2010 là năm khá vất vả đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN. Có nhiều bất cập trong vấn đề cân đối tài chính, đầu tư, huy động vốn…một số vấn đề đã báo cáo với Chính phủ. Gần đây, EVN cũng đã có một số buổi làm việc với Chính phủ để thông qua cơ chế điều chỉnh giá điện theo thị trường và vấn đề tái cơ cấu ngành điện.

EVN đã có cơ hội làm việc với KTNN từ những năm trước. Qua quá trình làm việc, EVN đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các thành viên đoàn kiểm toán. Kết quả kiểm toán của KTNN đã có tác dụng tốt trong việc chỉ ra các hạn chế, thiếu sót tồn tại trong hoạt động của doanh nghiệp nói chung và Tập đoàn EVN nói riêng./.  

    Hà Linh

 

Xem thêm »