KTNN ký giao ước thi đua năm 2011 với Khối các Bộ, ngành nội chính Trung ương

28/03/2011
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 25/3/2011, tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Khối các Bộ, ngành nội chính Trung ương (9 Bộ, ngành) tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua năm 2010 và ký giao ước thi đua năm 2011. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các đơn vị thuộc Khối các Bộ, ngành nội chính Trung ương và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Đoàn KTNN do ông Lê Minh Khái- Phó Tổng KTNN làm Trưởng đoàn, cùng Chánh Văn phòng KTNN và lãnh đạo Phòng Thi đua - Khen thưởng đã tham dự hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo đơn vị Trưởng khối thi đua năm 2010, đồng chí Mai Quốc Bình, Phó Tổng thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ đã đến dự và chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, báo cáo tổng kết công tác thi đua- khen thưởng (TĐKT) năm 2010 của Khối thi đua và ý kiến của lãnh đạo các đơn vị trong Khối đều thống nhất đánh giá, trong năm 2010 cấp ủy, lãnh đạo các Bộ, ngành trong Khối thi đua đã tập trung chỉ đạo công tác TĐKT và phong trào thi đua yêu nước ở các đơn vị với tinh thần đổi mới và tích cực.

Theo Phó Tổng thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ Mai Quốc Bình, năm 2010, công tác TĐKT đã gắn với tổ chức các phong trào thi đua và các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Nội dung phong trào thi đua của các Bộ, ngành đã bám sát chỉ đạo của Hội đồng TĐKT Trung ương, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chương trình công tác thi đua chung của Khối. 100% các Bộ, ngành và các đơn vị đã tổ chức thành công hội nghị điển hình tiên tiến từ cơ sở, Đại hội Thi đua yêu nước các Bộ, ngành, phục vụ kịp thời Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII; triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua, tiêu chí thi đua, tổ chức đăng ký giao ước thi đua với nhiều nội dung phong phú, sát thực. Do đó, kết quả thi đua của các đơn vị trong Khối thi đua đạt kết quả cao.Tổng kết tham luận của các Bộ, ngành tại Hội nghị đã rút ra 3 bài học kinh nghiệm trong công tác TĐKT trong năm 2010. Thứ nhất, thi đua phải dựa trên cơ sở bám sát và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành; thứ hai, TĐKT phải có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của cấp uỷ Đảng, lãnh đạo đơn vị, sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể; thứ ba, thường xuyên chăm lo, củng cố tổ chức cán bộ làm công tác TĐKT ở các Bộ, ngành.

Tổng kết công tác TĐKT năm 2010, điểm thi đua của 9 đơn vị (Thanh tra Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Tòa án Nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) đều đạt mức điểm cao (từ 950 - 1000 điểm/1000 điểm).

Hội nghị đã thống nhất giới thiệu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ là những đơn vị có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, dẫn đầu phong trào thi đua của Khối để Chính phủ xét, tặng thưởng Cờ thi đua năm 2010. Hội nghị cũng đã thống nhất giới thiệu Tòa án Nhân dân tối cao là Trưởng Khối thi đua và Kiểm toán Nhà nước là Phó Trưởng Khối thi đua năm 2011. Với tư cách là Trưởng khối thi đua năm 2011, đồng chí Trần Văn Tú - Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Toà án nhân dân đã thông qua Kế hoạch công tác thi đua- khen thưởng năm 2011 của Khối thi đua và chủ trì Lễ ký giao ước thi đua năm 2011 với sự tham gia của đại diện lãnh đạo 9 Bộ, ngành nội chính trung ương.

Phương hướng nhiệm vụ công tác TĐKT năm 2011 của Khối đã được thông qua với các nội dung chủ yếu sau: Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động thi đua của khối; Xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung công tác thi đua sát thực, tính khả thi cao; Không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng công tác TĐKT để trở thành động lực thu hút cán bộ, công chức, viên chức trong ngành hăng hái thi đua, hoàn thành có hiệu quả nhiệm vụ được giao; Quan tâm củng cố bộ máy làm công tác TĐKT ở mỗi Bộ, ngành, lựa chọn những cán bộ có năng lực, phẩm chất, tinh thần trách nhiệm cao làm công tác TĐKT để công tác luôn đổi mới, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của đất nước trong giai đoạn mới./.

Thu Hương 

Xem thêm »