Ban Cán sự đảng làm việc với KTNN khu vực III

28/03/2011
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Sáng 26/3/2011, tại trụ sở cơ quan KTNN khu vực III, TP Đà Nẵng, Ban Cán sự đảng, Thường trực Đảng ủy và Lãnh đạo KTNN đã làm việc với cán bộ chủ chốt KTNN KV III. Cùng tham dự làm việc còn có đại điện lãnh đạo Vụ TCCB, Vụ Tổng hợp, Chủ tịch Công đoàn ngành, Bí thư đoàn Thanh niên. Đồng chí Vương Đình Huệ - Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư BCS đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng KTNN chủ trì buổi làm việc.

Thay mặt đơn vị, đ/c Lê Huy Trọng - Bí thư Đảng ủy, Kiểm toán trưởng KTNN KV III báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2010, định hướng triển khai kế hoạch công tác năm 2011. Theo đó, năm 2010 KTNN KV III đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản, chỉ thị của ngành, đặc biệt là Kết luận số 14/KL-BCS ngày 11/02/2010 của BCS đảng KTNN; Chỉ thị số 364/CT-KTNN ngày 11/02/2010 của Tổng KTNN; Công văn số 951/KTNN-TCCB ngày 26/8/2010 của KTNN…Kết quả, KTNN KV III đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành 8/8 cuộc kiểm toán (đăng ký và đạt 1/1 cuộc kiểm toán chất lượng vàng), đã phát hiện xử lý về tài chính: 996.771 triệu đồng, thời gian phát hành bình quân của 08 báo cáo kiểm toán là 44,38 ngày nhanh hơn số ngày phát hành bình quân chung của ngành là 4,62 ngày rút ngắn so với năm 2009 là 6,32 ngày.

Về định hướng triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2011, báo cáo cũng chỉ rõ: Năm 2011 là năm kỷ niệm 15 năm ngày thành lập KTNN KV III, với chủ đề "Nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp, kỷ luật, năng lực và hiệu quả làm việc của mỗi cán bộ, công chức, người lao động; nâng cao trách nhiệm kiểm toán; giữ vững đạo đức nghề nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011 đúng thời gian, chất lượng và mục tiêu kiểm toán để chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập KTNN khu vực III ". Phát huy truyền thống qua 15 năm xây dựng và phát triển của đơn vị, toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức đơn vị quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc và toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2011.
 
Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2010, định hướng triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2011, các ý kiến phát biểu của cán bộ chủ chốt đơn vị và các thành viên trong đoàn công tác, kết luận buổi làm việc, đồng chí Vương Đình Huệ đánh giá và biểu dương những kết quả, thành tích mà đơn vị đạt được trong năm 2010, đồng thời chỉ ra một số mặt còn hạn chế cần phải quan tâm khắc phục.

Về phương hướng, kế hoạch công tác năm 2011 và những năm tiếp theo, đồng chí nhấn mạnh, KTNN KV III cần tập trung phát huy tốt hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, vai trò của các tổ chức đoàn thể, trong đó quan tâm làm tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, công tác phân giao kế hoạch kiểm toán đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch; nâng cao trình độ, năng lực, rèn luyện phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, công chức, kiểm toán viên; tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong công tác. Bên cạnh đó, cần chú trọng giữ gìn đoàn kết, tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của các cấp lãnh đạo đối với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước; không ngừng nâng cao chất lượng kiểm toán, chất lượng biên bản, báo cáo kiểm toán; phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng KTNN KV III trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu của KTNN./.

Bài và Ảnh: Nguyễn Văn Sơn - VP KTNN KV III


Xem thêm »