3 trụ cột của năm 2011: công tác cán bộ, công khai minh bạch và chuyên nghiệp hóa

15/02/2011
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Đây là định hướng của Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban công tác tháng 2/2011 diễn ra chiều ngày 14/02/2011.

Chiều 14/02/2011, Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến công tác tháng 2/2011. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước; Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên và các Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành, khu vực.

Sau khi nghe đồng chí Chánh Văn phòng báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 1/2011 và kế hoạch công tác tháng 2/2011; ý kiến tham gia của các đồng chí dự họp; Tổng Kiểm toán Nhà nước đã chỉ đạo các đơn vị cần sớm triển khai những nhiệm vụ chủ yếu của năm, trong đó nhấn mạnh: quý I cần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất toàn ngành; tiếp tục mở một đợt cao điểm về học tập chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ nhằm không ngừng nâng cao trình độ, phẩm chất, cũng như kỹ năng quản lý cho các cán bộ, kiểm toán viên của Kiểm toán Nhà nước. Bên cạnh đó, từng đơn vị cần xây dựng kế hoạch kiểm toán tổng thể, đảm bảo công khai minh bạch, phân công phân cấp rõ ràng, bố trí đúng người đúng việc. Tổng Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ 3 trụ cột của năm 2011 là: Một, tập trung cao cho công tác cán bộ, nhất là việc sắp xếp, bố trí các chức danh Trưởng, Phó Đoàn kiểm toán và Tổ trưởng Tổ kiểm toán; Hai, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, công khai minh bạch trong các mặt hoạt động; Ba, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường chuyên nghiệp hóa hoạt động.

Đây là những vấn đề hết sức quan trọng trong việc tiếp tục xây dựng, phát triển Kiểm toán Nhà nước trong những năm tới.

Cũng tại cuộc họp giao ban đầu tiên Năm mới Tân Mão, thay mặt lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ cho đồng chí Ngô Trí Tuệ./.

Nguyên Dương

Xem thêm »