WB sẽ hỗ trợ Kiểm toán Nhà nước hiện đại hoá quy trình chuẩn mực và phương pháp kiểm toán khu vực tài chính công

14/02/2011
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 11 tháng 2 năm 2011 tại Kiểm toán Nhà nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ tiếp phái đoàn của Ngân hàng Thế giới (WB) tìm hiểu về Kế hoạch Chiến lược của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) và trao đổi khả năng hợp tác giữa WB và KTNN trong tương lai. Đoàn của WB do Bà Samia Msadek, Trưởng Nhóm Quản lý Tài chính – Khu vực Đông Á - Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới làm trưởng đoàn và ông Robert Gilfoyle, Trưởng bộ phận Quản lý tài chính của WB tại Việt Nam.

Tại cuộc làm việc, Tổng KTNN Vương Đình Huệ đã giới thiệu với đoàn công tác của WB những điểm chính trong Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 và Kế hoạch hành động để triển khai thực hiện Chiến lược. Đồng thời đánh giá cao sự quan tâm và thiện chí hợp tác, hỗ trợ KTNN Việt Nam trong việc hiện đại hoá quy trình, chuẩn mực và phương pháp kiểm toán. Những lĩnh vực mà WB dự kiến giúp KTNN Việt Nam rất trùng hợp với kế hoạch công tác năm 2011 và những năm tới mà KTNN đang tập trung thực hiện. Ví dụ như hiện đại hoá hệ thống công nghệ thông tin, nâng cao năng lực kiểm toán tài chính và kiểm toán tuân thủ. Thông qua những giá trị rút ra được từ hậu khủng hoảng kinh tế thế giới, KTNN coi việc kiểm toán tuân thủ là việc hết sức quan trọng. Hiện KTNN không chỉ kiểm toán ngân sách mà còn kiểm toán cả các quỹ tài chính của Nhà nước, Ngân hàng TW, định chế tài chính khác hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Năm 2010, KTNN đã hoàn thiện việc kiểm toán toàn bộ gói kích thích kinh tế của Chính phủ trong năm 2009 và Tổ chức Quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) đã đánh giá rất cao kết quả này.

Theo Tổng KTNN, về lâu dài KTNN mong muốn WB nghiên cứu để có thể trợ giúp những mục tiêu mà KTNN coi là trọng yếu. Theo Luật Kiểm toán nhà nước, hàng năm KTNN đều kiểm toán các tổ chức tài chính, các Ngân hàng thương mại Nhà nước, kiểm toán nợ công. Những lĩnh vực này KTNN chưa mạnh nên đang cần sự trợ giúp của các chuyên gia có kinh nghiệm của WB, IMF.

Hiện KTNN đang triển khai các kế hoạch hành động trong Chiến lược phát triển đến năm 2020, do đó KTNN rất cần sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế từ kỹ thuật đến nâng cao năng lực, chất lượng nhân sự kiểm toán. Bất kỳ sự trợ giúp nào của các tổ chức quốc tế dù lớn hay nhỏ đều hết sức ý nghĩa với KTNN và KTNN sẽ làm để có hiệu quả cao nhất. KTNN đánh giá cao sự trợ giúp hết sức ý nghĩa và đúng mục tiêu của WB đối với KTNN.


Bà Samia Msadek bày tỏ sự vui mừng khi được thăm KTNN Việt Nam và được chia sẻ những kinh nghiệm cũng như quan điểm của WB với KTNN. Theo bà Samia Msadek, WB coi một trong những chính sách trụ cột của tổ chức này là thúc đẩy tính minh bạch và sử dụng hiệu quả tài chính công. Do đó, WB đánh giá cao việc KTNN Việt Nam đã xây dựng thành công Chiến lược phát triển KTNN đến 2020, một bước đi quan trọng và coi đây là nền tảng thuận lợi cho sự hợp tác giữa WB và KTNN.

Theo bà Samia Msadek, trong dài hạn WB đặc biệt quan tâm đến nâng cao năng lực cho KTNN trong kiểm toán nợ công và phát triển công nghệ thông tin cho KTNN Việt Nam. WB có thể đưa các chuyên gia có kinh nghiệm trên thế giới về kiểm toán sang trao đổi, hợp tác với KTNN Việt Nam nhằm nâng cao năng lực. Bà Samia Msadek cho biết, sẽ đưa các dự án kêu gọi hỗ trợ của KTNN Việt Nam lồng ghép vào trong kế hoạch tài trợ cho Chính phủ Việt Nam trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, đại diện WB cho biết, sẽ xem xét khả năng hỗ trợ cho KTNN một tiểu dự án trị giá 420.000 USD để thực hiện dự án “Hiện đại hoá quy trình, chuẩn mực và phương pháp trong kiểm toán các đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước và hệ thống quản lý tài chính, nhằm nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình tài chính trong chi tiêu công”. Dự án này sẽ được KTNN và WB xúc tiến xây dựng và trình lên các cấp WB phê duyệt./.

Thu Hương

Xem thêm »