15 “cuộc kiểm toán chất lượng vàng” năm 2010

27/01/2011
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 21/01/2011, Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 38/QĐ-KTNN về việc khen thưởng năm 2010. Theo đó, năm 2010 có 15 “cuộc kiểm toán chất lượng vàng”. Danh sách cụ thể như sau:

01.    Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2009 của Quân khu 7 - Bộ Quốc phòng (KTNN chuyên ngành I thực hiện)

02.    Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (KTNN chuyên ngành II thực hiện)

03.    Kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2009 của Bộ Y tế (KTNN chuyên ngành III thực hiện)

04.    Kiểm toán Dự án Vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) WB - UBND Thành phố Hồ Chí Minh (KTNN chuyên ngành IV thực hiện)

05.    Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 của Tổng công ty Sông Đà - Bộ Xây dựng (KTNN chuyên ngành V thực hiện)

06.    Kiểm toán tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (KTNN chuyên ngành VI thực hiện)

07.    Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (KTNN chuyên ngành VII thực hiện)

08.    Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2009 của Thành phố Hà Nội (KTNN khu vực I thực hiện)

09.    Kiểm toán Dự án Thủy điện Bản vẽ - Tập đoàn điện lực Việt Nam (KTNN khu vực II thực hiện)

10.    Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2009 của tỉnh Bình Định (KTNN khu vực III thực hiện)

11.    Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2009 của tỉnh Đồng Nai (KTNN khu vực IV thực hiện)

12.    Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2009 của tỉnh Cà Mau (KTNN khu vực V thực hiện)

13.    Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2009 của tỉnh Quảng Ninh (KTNN khu vực VI thực hiện)

14.    Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2009 của tỉnh Yên Bái (KTNN khu vực VII thực hiện)

15.    Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2009 của tỉnh Bến Tre (KTNN khu vực IX thực hiện)

Đây là 15 cuộc kiểm toán có chất lượng cao, tiêu biểu, đã được bình chọn trong số 132 cuộc kiểm toán năm 2010./.
                                                           

Xem thêm »