Kiểm toán Nhà nước hoàn thành toàn diện kế hoạch công tác năm 2010 với chất lượng cao

25/01/2011
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

 Sáng 24/01/2011, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2011. Đồng chí Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu đến từ Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng; Ban Tổ chức Trung ương Đảng; Thanh tra Chính phủ; Bộ Tài chính; Tổng cục Thuế; Tổng cục Hải quan; Kho bạc Nhà nước cùng hơn 300 đại biểu của ngành đã tham dự hội nghị.

Báo cáo Tổng kết công tác năm 2010 do đồng chí Lê Minh Khái - Phó Tổng KTNN nêu rõ:

Năm 2010 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, năm thứ năm thực hiện Luật Kiểm toán nhà nước, KTNN triển khai nhiệm vụ công tác với nhiều thuận lợi cơ bản nhưng cũng không ít khó khăn phải nỗ lực vượt qua. Trên cơ sở các bài học kinh nghiệm được tổng kết qua 15 năm xây dựng và phát triển, xác định đúng tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của năm 2010, KTNN đã đề ra định hướng công tác là: “Phát huy trí tuệ; nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp; kỷ luật, trách nhiệm, năng lực và hiệu quả làm việc của mỗi cán bộ, công chức, người lao động để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng”; và Chủ đề của năm là năm tạo bước đột phá trong việc tăng cường kỷ luật, trách nhiệm và nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp, nhất là Kiểm toán trưởng, trưởng đoàn, tổ trưởng tổ kiểm toán trong công tác kiểm toán. Báo cáo nhấn mạnh: Thực hiện định hướng và chủ đề đó, ngay từ đầu năm Tổng KTNN đã ban hành Chỉ thị số 364/CT-KTNN ngày 11/02/2010 về triển khai nhiệm vụ công tác năm 2010, Ban cán sự Đảng đã ban hành Kết luận số 14/KL-BCS về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-BCS ngày 16/4/2008 về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, KTV nhà nước trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổng KTNN đã ban hành Công văn số 951/KTNN-TCCB ngày 26/8/2010 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 364/CT-KTNN; và nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành khác. Các đơn vị trong toàn ngành đã tổ chức sinh hoạt chính trị để học tập, phổ biến, quán triệt 3 văn bản quan trọng nêu trên đến từng cán bộ, KTV. Nhờ vậy, toàn ngành đã hoàn thành toàn diện kế hoạch công tác năm 2010 với chất lượng cao, nhiều mặt hoạt động chuyển biến tích cực.

 


Nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
và quản lý, điều hành hoạt động kiểm toán trong năm khá nặng nề, nhưng với sự cố gắng cao của các đơn vị được giao thực hiện, nhiều văn bản quan trọng, phức tạp đã được hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng tốt. Sự kiện nổi bật trong năm cũng như trong lịch sử phát triển KTNN là ngày 19/4/2010, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã có Nghị quyết số 927/2010/NQ-UBTVQH12 ban hành Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020. Để cụ thể hoá Chiến lược đó, ngày 6/12/2010, Tổng KTNN đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược với 5 chủ đề gồm 103 hoạt động. Đó là 02 văn bản quan trọng định hướng và chỉ rõ cụ thể con đường phát triển KTNN trong những năm tới. Một số văn bản khác được ban hành tạo cơ sở cho chính quy hoá, chuyên nghiệp hoá tổ chức và hoạt động KTNN theo Chiến lược phát triển, như: Hệ thống chuẩn mực KTNN, Quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán, 03 quy trình kiểm toán chuyên ngành (NSNN, DNNN, các tổ chức tài chính - ngân hàng), Quy trình Kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán.

Kế hoạch kiểm toán năm 2010 với 132 đầu mối kiểm toán, quy mô tăng 10% so với năm 2009, trọng tâm là kiểm toán đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/2008/QH12 ngày 6/11/2008 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 và Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Toàn ngành đã kết thúc toàn bộ các cuộc kiểm toán tại đơn vị theo đúng kế hoạch, trước 10/12/2010. Tính đến ngày 20/01/2011, lãnh đạo KTNN đã xét duyệt 130/132 Báo cáo kiểm toán, phát hành 121 Báo cáo kiểm toán. Tổng hợp chưa đầy đủ kết quả kiểm toán năm 2010 (tính trên 121 báo cáo kiểm toán đã phát hành), KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính với tổng số tiền là 13.774,2 tỷ đồng, bao gồm: tăng thu 2.206,4 tỷ đồng (tăng thu NSNN: 1.928,6 tỷ đồng, tăng thu các khoản không thuộc NSNN: 277,8 tỷ đồng); giảm chi: 2.209,8 tỷ đồng (giảm chi NSNN: 2.007,7 tỷ đồng, giảm chi các khoản không thuộc NSNN: 202,1 tỷ đồng); các khoản nợ đọng KTNN phát hiện tăng thêm so với báo cáo của cơ quan quản lý thu NSNN 697,7 tỷ đồng; xử lý các khoản phải nộp, hoàn trả và quản lý qua NSNN 7.581 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác: 1.079,3 tỷ đồng.

Năm 2010, công tác tổ chức cán bộ thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã và đang từng bước chuyển biến tích cực cả về nội dung và hình thức; đã chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn gắn với hoạt động thực tiễn kiểm toán, tăng cường năng lực quản lý. Năm 2010, KTNN đã tổ chức 16 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 1.000 lượt cán bộ, công chức và 16 lớp tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền pháp luật; cử 112 cán bộ học các lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính, bồi dưỡng quản lý nhà nước các ngạch; cử 20 cán bộ tham gia các khóa đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ, học tiếng Anh trong nước và các khóa bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài theo Đề án 165; cử 17 cán bộ tham gia các khóa đào tạo tiến sỹ và thạc sỹ trong nước, 08 công chức đi học và thi chứng chỉ ACCA, 05 công chức đi học và thi chứng chỉ CPA Australia. Ngoài ra, KTNN đã cử 24 cán bộ thuộc đối tượng 2 và 129 cán bộ thuộc đối tượng 3 tham gia các khoá bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng- An ninh.

Lĩnh vực quan hệ và hợp tác quốc tế năm 2010 thu được nhiều kết quả tốt đẹp, ghi nhận việc tổ chức thành công và tham gia tích cực nhiều sự kiện quốc tế quan trọng của cộng đồng ASOSAI, INTOSAI; quan hệ song phương, đa phương tiếp tục được mở rộng, đổi mới nội dung và hình thức hợp tác theo chiều sâu gắn với hoạt động chuyên môn; việc thu hút các dự án hợp tác quốc tế đạt được một số kết quả khả quan. Các hoạt động thuộc chương trình hợp tác với DFID, NAO về xây dựng kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển KTNN kết thúc thành công, mang lại nhiều giá trị thiết thực. Triển khai có hiệu quả các nội dung Thoả thuận hợp tác với Hiệp hội kế toán công chứng Anh (ACCA) như: tổ chức Hội thảo “Giá trị và lợi ích của KTNN”; phối hợp với ACCA và Hiệp hội kế toán công chứng Úc (CPA Australia) tại Hà Nội trong đào tạo KTV có chứng chỉ hành nghề quốc tế; phối hợp với ACCA, chuyên gia Canada tổ chức hội đàm, trao đổi về “đạo đức nghề nghiệp” và tổ chức khóa đào tạo về kiểm toán hoạt động và kiểm toán điều tra.

Sự kiện quan hệ quốc tế nổi bật trong năm là lần đầu tiên, KTNN đã tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 42 của Ban điều hành ASOSAI XII và Cuộc họp Lập kế hoạch chiến lược cho chương trình đảm bảo chất lượng kiểm toán hoạt động của IDI/INTOSAI, để lại ấn tượng sâu sắc đối với bạn bè quốc tế. Nhân dịp này, KTNN Việt Nam đã ký Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu về đảm bảo chất lượng trong kiểm toán hoạt động khu vực ASOSAI.

KTNN đã tổ chức thành công 14 hội thảo, tọa đàm khoa học với quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều nhà khoa học, chuyên gia có uy tín và nhà quản lý trong và ngoài nước. Hoàn thành nghiên cứu, nghiệm thu 12 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ và 15 đề tài cấp cơ sở.

Năm 2011 là năm đầu tiên có ý nghĩa quan trọng thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020; năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 10 năm của đất nước giai đoạn 2011- 2020 và 5 năm 2011- 2015. Trong bối cảnh đó, định hướng nhiệm vụ của năm 2011 được xác định là: “Tập trung sức thực hiện thắng lợi các nội dung và hoạt động theo tiến trình đã xác định trong Chiến lược và Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển KTNN, tạo đà cho các năm tiếp theo; nâng cao tính minh bạch, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả và gia tăng giá trị trong các lĩnh vực công tác, nhất là hoạt động kiểm toán, tạo chuyển biến mạnh về chất lượng kiểm toán, lập thành tích thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và bầu cử Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp”. Chủ đề của năm là “kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm công chức, công vụ”.

Báo cáo đã chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chính của năm 2011 là:

Một là, tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, lòng yêu ngành, yêu nghề, bản lĩnh chính trị và nghề nghiệp của cán bộ, công chức, kiểm toán viên theo tinh thần Chỉ thị số 364/CT-KTNN, Kết luận số 14/KL-BCS, Công văn số 951/KTNN-TCCB; giáo dục, rèn luyện văn hoá giao tiếp, ứng xử của KTV nhà nước; gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng với việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong các hoạt động của ngành. Đề cao và giám sát chặt chẽ kỷ luật, trách nhiệm công chức, công vụ theo phân cấp; đồng thời tạo động lực phấn đấu, cống hiến, phát huy sáng kiến trong công việc của từng cán bộ, kiểm toán viên, người lao động; kịp thời phát hiện và tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các cuộc kiểm toán tiêu biểu bằng các hình thức khen thưởng, động viên phù hợp.

Hai là, tập trung thực hiện tốt Chương trình xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho tổ chức và hoạt động của KTNN theo nội dung, yêu cầu, tiến độ của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược. Tiếp tục thực hiện có chất lượng và đúng tiến độ Đề án tổng kết 5 năm thi hành Luật KTNN, đề xuất UBTVQH phương án sửa đổi, bổ sung Luật KTNN đảm bảo phù hợp với thực tiễn và định hướng phát triển của KTNN; hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động của kiểm toán nội bộ.  

Ba là, nâng cao chất lượng khảo sát, xây dựng Kế hoạch kiểm toán, xác định nội dung, phạm vi, phương pháp kiểm toán phù hợp với đặc thù của từng cuộc kiểm toán. Thực hiện nghiêm quy định về công khai, minh bạch các bước của quy trình kiểm toán, nhất là lập kế hoạch kiểm toán và trình tự xem xét, phê duyệt kết quả kiểm toán. Duy trì nền nếp quy định về chế độ thông tin, báo cáo, xác nhận số liệu, thông qua kết quả kiểm toán; chế độ báo cáo định kỳ 7- 10 ngày/lần về tình hình, kết quả và tiến độ kiểm toán theo đúng Chỉ thị 364/CT-KTNN, Công văn 951/KTNN-TCCB. Chú trọng và tăng cường hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, kiểm soát của các đơn vị chức năng và tự kiểm tra, kiểm soát của KTNN chuyên ngành, khu vực, đoàn kiểm toán đối với hoạt động kiểm toán, Quy tắc ứng xử của KTV nhà nước và đạo đức nghề nghiệp. 

Bốn là, tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực theo Kế hoạch hành động phát triển KTNN và Đề án phát triển tổ chức bộ máy của KTNN; thành lập 4 KTNN khu vực và 01 KTNN chuyên ngành; xây dựng và thực hiện tốt Đề án tuyển dụng công chức năm 2011- 2012; triển khai kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2011 và Đề án luân chuyển cán bộ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng nâng cao năng lực quản lý, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ, tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp; kết hợp với đào tạo chính trị, ngoại ngữ, tin học; nhân rộng phong trào tự nghiên cứu, học tập.

Năm là, chủ động triển khai thực hiện Đề án cơ sở vật chất của KTNN đến năm 2020 sau khi được phê duyệt; đẩy mạnh việc nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các mặt hoạt động theo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của KTNN giai đoạn 2011- 2015. Tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hoá ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách và đơn giản hoá các thủ tục hành chính trong mọi hoạt động của ngành, nhất là trong hoạt động kiểm toán.

Sáu là, tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, có hiệu quả và tiết kiệm trong công tác quan hệ và hợp tác quốc tế, trọng tâm là: việc thực hiện các thoả thuận hợp tác liên Chính phủ với Lào và Campuchia giai đoạn 2011- 2015, tổ chức kết nghĩa giữa KTNN khu vực I, II với KTNN khu vực Nam Lào và Bắc Lào; tăng cường các hoạt động và chủ động thực hiện các nhiệm vụ với tư cách thành viên Ban điều hành ASOSAI; tiếp tục vận động đăng cai tổ chức Đại hội ASOSAI lần thứ XIII vào năm 2015.

Bảy là, tổ chức triển khai toàn diện và kịp thời, có hiệu quả Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020, gắn kết các nội dung của Kế hoạch hành động với nhiệm vụ công tác hàng năm của từng đơn vị; xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, các nhóm công tác gắn với chế độ theo dõi, điều phối, giám sát, tổng hợp kết quả về tiến độ, chất lượng thực hiện và báo cáo Tổng KTNN theo định kỳ.

Tám là, tiếp tục phối kết hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng... trong hoạt động kiểm toán và cung cấp kết quả kiểm toán phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, trong phòng, chống tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các địa phương theo Quy chế phối hợp trong công tác kiểm toán, theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán và phản hồi từ các đơn vị được kiểm toán./.

Hà Linh
 

Xem thêm »