10 Sự kiện nổi bật của Kiểm toán Nhà nước năm 2010

25/01/2011
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

1. Ngày 19/4/2010, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 927/2010/UBTVQH12 về Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020.

Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 là văn bản có giá trị pháp lý cao nhằm phát triển KTNN thành công cụ trọng yếu và hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong việc kiểm soát việc quản lý và sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước với mục tiêu phát triển KTNN đến năm 2020 là: “Nâng cao năng lực hoạt động, hiệu lực pháp lý, chất lượng và hiệu quả hoạt động của KTNN như một công cụ hữu hiệu của Nhà nước trong kiểm tra, giám sát và sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; xây dựng KTNN có trình độ chuyên nghiệp cao, từng bước hiện đại, trở thành cơ quan kiểm tra tài chính công có trách nhiệm và uy tín, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế”.

2. Ngay sau khi trở thành thành viên chính thức của Ban Điều hành ASOSAI, KTNN Việt Nam đã đăng cai tổ chức thành công Hội nghị Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 42 tại Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có 60 đại biểu chính thức của 11 cơ quan Kiểm toán tối cao là thành viên của Ban Điều hành ASOSAI nhiệm kỳ 2009-2012, 2 cơ quan KTNN là thành viên Ban Kiểm toán của ASOSAI; trong đó có 9 Tổng Kiểm toán Nhà nước (hoặc Chủ tịch), 3 Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước (hoặc Phó Chủ tịch) và các đại biểu khách mời từ Tổ chức quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI), đại diện Đại sứ quán một số quốc gia châu Á tại Việt Nam.

Chủ tịch ASOSAI, Trưởng các đoàn tham dự đều khẳng định: “Đây là một Hội nghị Ban điều hành được tổ chức thành công về mọi phương diện và KTNN Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực và sự tin cậy trong việc đăng cai, tham gia tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế”.

3. Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN khoá V (nhiệm kỳ 2010-2015) đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN khoá IV và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ khoá V (nhiệm kỳ 2010-2015); thảo luận và đóng góp vào các Dự thảo Văn kiện Đại hội XI của Đảng và Dự thảo các Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ II; bầu BCH Đảng bộ KTNN khoá V gồm 33 đ/c; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương gồm 5 đ/c và thông qua Nghị quyết Đại hội.
Tại phiên họp thứ nhất của Đảng uỷ KTNN khoá V, đ/c Vương Đình Huệ, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ KTNN khoá IV được tín nhiệm bầu lại làm Bí thư Đảng uỷ KTNN khoá V.

4. Đại hội Thi đua yêu nước KTNN lần thứ II được tổ chức trọng thể và thành công tốt đẹp.

Đại hội vinh dự được đón nhận Lẵng hoa chúc mừng của đ/c Nguyễn Tấn Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đ/c Nguyễn Phú Trọng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đ/c Nguyễn Thị Doan, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương;… Đại hội vinh dự được đón đ/c Đặng Ngọc Tùng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Giai đoạn 2005-2009, KTNN được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng ba; 02 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì; 08 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba; 02 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; 3 tập thể và 14 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

5. Nhằm không ngừng nâng cao vị trí pháp lý, hiệu lực và chất lượng kiểm toán, trong năm KTNN đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo trong nước và quốc tế có quy mô lớn, tầm ảnh hưởng sâu rộng, gây được sự chú ý của công luận, như: Hội thảo “Tổ chức kiểm toán đối với việc quản lý và sử dụng các khoản nợ công”; Hội thảo khoa học “Kiểm toán chuyên đề đối với việc thực hiện chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ năm 2009”; Hội thảo “Tổng kết 5 năm thực hiện Luật KTNN và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật KTNN”; đặc biệt là Hội thảo quốc tế “Giá trị và lợi ích của các cơ quan Kiểm toán tối cao”.v.v.. 

6. Hoàn thành toàn diện Kế hoạch kiểm toán năm 2010 với tiến độ nhanh nhất từ trước đến nay. Tiếp tục vừa mở rộng phạm vi và quy mô kiểm toán đối với từng lĩnh vực vừa chú trọng đi sâu đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động kiểm toán nhà nước. Đặc biệt là các cuộc kiểm toán gói kích cầu, chống suy giảm kinh tế năm 2009 được Quốc hội và Chính phủ đánh giá cao.

Thông qua hoạt động kiểm toán, KTNN đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính với tổng số tiền hơn 10 nghìn tỷ đồng, trong đó tăng thu 1.937 tỷ đồng; giảm chi 1.911 tỷ đồng…

7. Ký kết thoả thuận hợp tác và Quy chế phối hợp với nhiều cơ quan, ban ngành ở Trung ương và địa phương.

Năm qua, KTNN đã tổ chức Ký kết Thoả thuận hợp tác với Báo Nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Đại biểu nhân dân,… trong việc phối hợp tuyên truyền và phổ biến thông tin về hoạt động kiểm toán nhà nước…. Nhiều KTNN khu vực cũng đã ký kết Quy chế phối hợp công tác với HĐND và UBND các địa phương nhằm không ngừng nâng cao chất lượng kiểm toán và chất lượng thông tin phục vụ công tác giám sát của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND các cấp đối với quá trình quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước.

8. Công tác đối ngoại và hoạt động đối ngoại có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng chính quy và chuyên nghiệp. Đẩy mạnh quan hệ song phương và đa phương vừa rộng mở vừa chú trọng chất lượng và hiệu quả thông qua các chuyến thăm và làm việc của các Đoàn cán bộ cấp cao, phối hợp tổ chức hội thảo, đào tạo cán bộ. Đặc biệt là Hội nghị những người đứng đầu 3 cơ quan KTNN: Việt Nam, Lào và Cămpuchia theo sáng kiến của KTNN Việt Nam… Năm qua, KTNN cũng đã tiến hành ký kết Thoả thuận hợp tác với các KTNN: Slovakia, Ấn Độ, Canada, Ucraina…. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Chương trình hợp tác với nước ngoài.

9. Triển khai Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ký Quyết định ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020.

Kế hoạch hành động là bước cụ thể hoá các mục tiêu, nội dung của Chiến lược, bao gồm 40 hoạt động với 103 tiểu hoạt động thuộc 5 nhóm hoạt động ứng với 5 nội dung của Chiến lược. Đề án “Triển khai phát triển hệ thống tổ chức của KTNN đến năm 2020”; theo đó, dự kiến năm 2011, KTNN sẽ thành lập thêm 04 KTNN khu vực và 01 KTNN chuyên ngành, nâng tổng số đơn vị trực thuộc KTNN từ 25 lên 30 đơn vị.

10. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập KTNN khu vực I, khu vực IV và Lễ kỷ niệm 15 năm Tạp chí Kiểm toán ra số đầu tiên đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả. Đây là dịp để các đơn vị đánh giá lại những thành tựu sau 15 năm hoạt động, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra định hướng phát triển cho các năm tiếp theo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển KTNN trở thành cơ quan kiểm tra tài chính nhà nước có uy tín và trách nhiệm./.

Xem thêm »