Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội nghị cán bộ, công chức khối cơ quan năm 2010

24/01/2011
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 04/12/1998 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và nội dung Hội nghị cán bộ - công chức trong cơ quan, Quyết định số 36/QĐ-KTNN ngày 19/01/2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc triệu tập hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Kiểm toán Nhà nước năm 2010;

Ngày 22/01/2011, khối cơ quan Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành hội nghị cán bộ, công chức. Tham dự hội nghị có 190 đại biểu đại diện cho 14 đơn vị trực thuộc khối cơ quan. Ông Lê Minh Khái - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước và ông Nguyễn Trọng Thuỷ - Chủ tịch Công đoàn cơ sở cơ quan Kiểm toán Nhà nước chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận, tham gia ý kiến vào: báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2010 và phương hướng, giải pháp thực hiện Quy chế dân chủ năm 2011 của cơ quan Kiểm toán Nhà nước; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2009-2010 và báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011 của khối các đơn vị thuộc Công đoàn cơ sở cơ quan Kiểm toán Nhà nước. Hội nghị cũng đã bầu Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2011-2012 với 7 thành viên.
 
Tại hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Lê Minh Khái đã giải đáp 14 nhóm ý kiến thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức được tập hợp từ các hội nghị cán bộ, công chức của các đơn vị thuộc khối cơ quan Kiểm toán Nhà nước và các ý kiến phát biểu của đại biểu. Hội nghị đã nhất trí 100% với Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức năm 2010./.

Đỗ Xuân Quỳnh

Xem thêm »