Kết luận kiểm toán Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

24/01/2011
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

 Chiều 21/01/2011, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức hội nghị thông báo dự thảo Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)

Tham dự hội nghị, về phía KTNN có ông Vương Đình Huệ - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng KTNN; ông Lê Minh Khái - Phó Tổng KTNN; ông Nguyễn Hồng Long - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI và các Tổ trưởng Tổ kiểm toán. Về phía VNPT có ông Phạm Long Trận - Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Vũ Tuấn Hùng - Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Văn Nhiễn - Phó Tổng Giám đốc; ông Đỗ Ngọc Bình - Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam; các ông, bà trong Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc và các trưởng, phó Phòng, Ban của VNPT.

 


Thực hiện Quyết định số 1502/QĐ-KTNN ngày 04/10/2010 của Tổng KTNN về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Đoàn KTNN do KTNN chuyên ngành VI chủ trì đã tiến hành kiểm toán tại Tập đoàn VNPT từ ngày 06/10/2010 đến ngày 30/11/2010, với phạm vi kiểm toán là niên độ tài chính 2009 và các thời kỳ trước, sau có liên quan tại 47 đơn vị thành viên Tập đoàn, trong đó có Công ty mẹ. Nội dung kiểm toán: xác nhận thực trạng tài chính của doanh nghiệp; đánh giá tính kinh tế, hiệu quả trong việc quản lý và sử dụng tài sản, vốn nhà nước; công tác cổ phần hóa; việc đầu tư góp vốn liên doanh, liên kết; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ tài chính - kế toán, chế độ quản lý xây dựng cơ bản của Nhà nước.


Kết luận dự thảo của KTNN cho thấy, năm 2009 về cơ bản các đơn vị thành viên của Tập đoàn VNPT đã chấp hành nghiêm túc chế độ tài chính kế toán của Nhà nước, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn; tuân thủ Quy chế quản lý tài chính và các văn bản điều hành của Hội đồng thành viên Tập đoàn. Tuy nhiên, công tác quản trị doanh thu, thu nhập và chi phí SXKD chưa thật sự hiệu quả: tốc độ tăng trưởng doanh thu (29,13%) năm 2009 so với năm 2008, thấp hơn tốc độ tăng chi phí SXKD (48,49%), đặc biệt là chi phí bán hàng tăng cao (187,44%) so với năm 2008 đã khiến lợi nhuận năm 2009 sút giảm 23,13% so với năm 2008.

Việc đầu tư vốn của Tập đoàn ở 1 số lĩnh vực hiệu quả chưa cao như: đầu tư vào lĩnh vực giải trí, du lịch.

Lĩnh vực quản lý tài chính, hạch toán kế toán được Tập đoàn quan tâm; đã ban hành một số văn bản sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế của từng đơn vị… Báo cáo tài chính hàng năm đều thuê doanh nghiệp kiểm toán độc lập kiểm toán và xác nhận. Tuy nhiên, việc chưa ban hành Quy chế quản lý tài chính tại Tổng công ty Bưu chính sau gần 3 năm đi vào hoạt động đã ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác tài chính - kế toán.

Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, công tác an sinh xã hội cũng được Tập đoàn chú trọng. Tập đoàn đã và đang thực hiện nhiều hoạt động xã hội như xây dựng trường học, bệnh viện, trạm y tế, cứu trợ nhân đạo, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng và nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa khác…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Tổng KTNN Vương Đình Huệ khẳng định: VNPT là 1 trong những tập đoàn lớn, có vai trò giúp Chính phủ đảm bảo an sinh xã hội. Bên cạnh nhiệm vụ chính trị, VNPT đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, phát triển thị trường. Tuy nhiên trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, VNPT cần phải chú ý các yếu tố phát triển bền vững, cần tìm ra mô hình và cơ chế quản lý hoạt động sao cho hiệu quả./.

Thanh Hà

Xem thêm »