Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên: Hoạt động kiểm toán đã kết hợp hài hoà giữa cảnh báo, khuyến cáo với phát hiện và xử lý vi phạm

24/01/2011
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

 Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2011, tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm 2011 của Kiểm toán Nhà nước, đồng chí Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch Quốc hội đã dự và phát biểu chúc mừng toàn thể cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước. Cổng thông tin điện tử Kiểm toán Nhà nước xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí.

- Thưa các đồng chí lãnh đạo, công chức, viên chức, nhân viên Kiểm toán Nhà nước,
- Thưa các đại biểu quý khách,


Năm 2009, Tôi đã có dịp dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ của ngành Kiểm toán Nhà nước (KTNN). Năm nay, Tôi lại có dịp dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2011 của KTNN. Thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội và với tình cảm cá nhân, Tôi vui mừng chúc sức khỏe các đại biểu khách quý, các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên KTNN. Chúc Hội nghị hoàn thành tốt nhất chương trình đề ra.

Năm 2010 và đầu năm 2011 là khoảng thời gian diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vừa mới kết thúc thành công tốt đẹp. Trong bối cảnh đó tạo tiền đề quan trọng, cũng đặt ra những yêu cầu mới cao hơn cho KTNN trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Qua nghe báo cáo và theo dõi trên thực tế có thể nhận thấy những điểm nổi bật trong hoạt động của KTNN năm 2010 là: (1) Địa bàn hoạt động gắn với mở rộng tổ chức bộ máy trong hệ thống kiểm toán tăng lên nhiều so với năm 2009; (2) Nội dung kiểm toán sâu sắc hơn, tập trung phục vụ yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2009 và những giải pháp cấp bách ngăn chặn suy giảm kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; (3) Hoạt động kiểm toán đã kết hợp hài hoà giữa cảnh báo, khuyến cáo với phát hiện và xử lý vi phạm; (4)Việc công khai kết quả kiểm toán được thực hiện bám sát vào các quy định của pháp luật, gây được ấn tượng trong xã hội; (5) Các báo cáo kiểm toán chuyên đề đã giúp cho Quốc hội, UBTVQH, cơ quan của Quốc hội thực hiện chức năng giám sát có hiệu quả thiết thực; (6) Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp cho giai đoạn 2011-2015 được quan tâm gắn với tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, biên chế, cán bộ và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị; (7) Quan hệ và hợp tác quốc tế có bước phát triển, lần đầu tiên, KTNN đã tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 42 của Ban điều hành ASOSAI XII tại Hà Nội.

Thay mặt UBTVQH, Tôi nhiệt liệt biểu dương những tiến bộ và kết quả đạt được của KTNN trong năm 2010.

Nhân dịp này nhớ lại, Tôi rất mừng, vì tuy không phải là những người của KTNN, nhưng Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội Khóa XI đầu tiên đưa ra quan điểm và  kiên trì quan điểm về địa vị pháp lý mới của KTNN, được Đảng và Nhà nước, trực tiếp là Quốc hội đồng tình và đã được thể hiện trong Luật Kiểm toán nhà nước. Những kết quả đạt được rất đáng trân trọng của KTNN trong thời gian qua gắn liền với địa vị pháp lý mới của mình, tuy nhiên so với yêu cầu  thì KTNN còn rất nhiều việc phải làm.

Thưa các đại biểu,

Năm 2011, tình hình  kinh tế trong nước và thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, các ngành, các cấp, trong đó có KTNN cần chủ động hơn, ráo riết hơn trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao. Tôi cơ bản tán thành với yêu cầu và các mục tiêu chính của công tác kiểm toán năm 2011 do đồng chí Phó Tổng KTNN đã trình bày. Tôi đề nghị KTNN, trực tiếp là các đồng chí lãnh đạo các cấp của ngành quan tâm hơn đến một số nhiệm vụ trọng tâm dưới đây của năm 2011 và ít nhất 5 năm tiếp theo:

Một là
, quán triệt sâu sắc và cụ thể hoá thành kế hoạch, chương trình hành động của toàn ngành và trong từng đơn vị Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ngành vừa qua. Các kế hoạch, chương trình phải thực chất, xác định rõ làm những việc gì, ai làm, bao giờ xong, đạt được mục tiêu, yêu cầu gì…

Hai là, UBTVQH đã thông qua Chiến lược phát triển ngành kiểm toán đến năm 2020, cần sớm cụ thể hóa thành các nhiệm vụ chi tiết theo lộ trình hợp lý và tổ chức triển khai thực hiện một cách khẩn trương, về đích càng sớm càng tốt. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc thì kịp thời đề xuất với cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung.

Ba là, hoạt động của KTNN vừa bám sát chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội; vừa chủ động để bao quát đủ rộng theo phạm vi nhiệm vụ và trách nhiệm của ngành theo quy định của Luật KTNN; việc cảnh báo, uốn nắn lệch lạc phải đi đôi với kiên quyết xử lý sai phạm của tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật. Chỉ có như vậy mới góp phần tích cực, có hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội và nâng cao vị thế của KTNN trong hệ thống bộ máy của  Nhà nước ta và trong xã hội.

Bốn là, đặc biệt coi trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên theo tiêu chuẩn đã được xác định trong Luật KTNN, nhất là bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, công tâm trong thực thi nhiệm vụ.

Năm là, tăng cường hợp tác quốc tế theo hướng phục vụ cho việc xây dựng ngành KTNN Việt Nam chuyên nghiệp cao, minh bạch, hiện đại và có vị trí xứng đáng trong tổ chức kiểm toán khu vực và quốc tế.

Thưa các đại biểu,

Tết Âm lịch Tân Mão 2011 sắp đến, chúc các đại biểu quý khách cùng toàn thể anh chị em trong ngành và gia đình sức khỏe, tràn đầy niềm vui, thành đạt và mọi điều tốt đẹp./.

Nguyên Dương

Xem thêm »