Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ KTNN lần thứ 3

20/01/2011
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Chiều 19/01/2011, Đảng uỷ KTNN đã tổ chức Hội nghị lần thứ 3 (nhiệm kỳ 2010 - 2015) với sự tham gia của toàn thể các đồng chí trong BCH Đảng bộ KTNN. Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ KTNN đã chủ trì Hội nghị.

 Hội nghị đã nghe, thảo luận và thông qua các văn bản sau: Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011; Báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2010, đánh giá xếp loại Đảng bộ KTNN năm 2010; Chương trình làm việc của BCH Đảng bộ năm 2011; Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Đảng uỷ năm 2011; Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ khoá V (nhiệm kỳ 2010 - 2015) và Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khoá của Đảng uỷ; Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ năm 2011.

  


 Tại Hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Đảng uỷ KTNN yêu cầu các đồng chí đảng uỷ viên, trên cơ sở Kế hoạch công tác năm 2011 của Đảng bộ, tập trung lãnh đạo các cấp uỷ đảng xây dựng kế hoạch công tác, kế hoạch kiểm tra; trong quý 1/2011 tập trung lãnh đạo tốt công tác đánh giá cán bộ, thi đua- khen thưởng, coi trọng phát hiện và nhân rộng các cá nhân, điển hình tiên tiến; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, nhất là kỹ năng nghề nghiệp và phẩm chất đạo đức; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 18/CT-KTNN ngày 13/01/2011 của Tổng KTNN về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011.

Tại Hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ đã thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vừa kết thúc thành công tốt đẹp./.          

Hà Khoa

Xem thêm »