Dự án mạng viễn thông nông thôn các tỉnh miền trung

08/04/2009
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

I. Phạm vi và giới hạn kiểm toán 1. Phạm vi kiểm toán Kiểm toán 31 gói thầu đã thực hiện đến 31/12/2006 với tổng chi phí đã nghiệm thu là: 513.211trđ. Thời kỳ được kiểm toán: Từ khi Dự án khởi công đến 31/12/2006

Bấm vào đây để tải file báo cáo

Xem thêm »