Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ ii quốc hội khóa X

03/04/2009
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

 Sáng ngày 22/10/2007 kỳ họp thứ II, Quốc hội khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Hội trường Bộ Quốc phòng - Hà Nội. Sau diễn văn khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã trình bày báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2007, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2008

Sau diễn văn khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã trình bày báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2007, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2008 trong đó nêu rõ: Trong năm 2007, nền kinh tế đã đạt mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm qua (8,5%), tạo khả năng hoàn thành nhiều chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 ngay trong năm 2008. Trong năm 2008, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp mà Đại hội X của Đảng và Quốc hội đã đề ra trong kế hoạch 5 năm 2006 -2010 và hệ thống các giải pháp đã được trình bày trong báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2007; phương án dự toán ngân sách nhà nước năm 2008, phân bổ ngân sách Trung ương và bổ sung ngân sách địa phương năm 2008. Chủ nhiệm ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc Hội Phùng Quốc Hiển cũng đã trình bày báo cáo thẩm tra vấn đề nêu trên.

Theo chương trình dự kiến đã được thông qua tại phiên trù bị, kỳ họp này Quốc hội sẽ dành 8 ngày để thảo luận về các vấn đề kinh tế - xã hội và giám sát tối cao; dành 12 ngày xây dựng pháp luật; dành hai ngày rưỡi chất vấn và trả lời chất vấn. Quốc hội cũng sẽ thảo luận và thông qua 7 dự Luật./.

Xem thêm »