Xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu cấp dưới tham nhũng

03/04/2009
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

 Ngày 27/10/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 157/2007/NĐ-CP về xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu cấp dưới tham nhũng.

Nghị định quy định rõ người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc nhà nước sẽ bị xử lý trách nhiệm nếu để cấp phó, cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý tham nhũng, lãng phí. Ngoài ra, người đứng đầu còn phải chịu trách nhiệm khi để tình trạng đơn, thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài, khi xử lý không nghiêm minh hoặc bao che cho hành vi vi phạm pháp luật của cấp dưới.

Những trường hợp người đứng đầu bị xử lý trách nhiệm còn bao gồm không giao nhiệm vụ hoặc giao nhiệm vụ cho cấp dưới không rõ; không kiểm tra hoặc thiếu kiểm tra, đôn đốc cấp dưới thực hiện.

Tùy theo tính chất mức độ vi phạm chế độ trách nhiệm, người đứng đầu hoặc cấp phó phải chịu một hoặc nhiều hình thức trách nhiệm như trách nhiệm kỷ luật, trách nhiệm dân sự, hình sự, trách nhiệm vật chất và các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, người đứng đầu và cấp phó được miễn, giảm nhẹ trách nhiệm nếu không thể biết hoặc đã làm hết trách nhiệm, áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, lãng phí hoặc hành vi vi phạm khác. Trái lại, nếu báo cáo sai sự thật về tình hình thực hiện, kết quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao, hoặc thiếu trung thực trong báo cáo, tường trình, tiếp thu phê bình, kiểm điểm hay cố tình né tránh, đùn đẩy trách nhiệm thì sẽ bị tăng nặng trách nhiệm ./.

Xem thêm »