Kiểm tra công tác thi đua năm 2007 tại kiểm toán nhà nước

03/04/2009
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

 Ngày 27/11/2007, Đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2007 Khối thi đua các Bộ, ngành nội chính Trung ương đã có buổi làm việc với Kiểm toán Nhà nước.

Những nét mới trong công tác thi đua, khen thưởng của KTNN đã được Phó Tổng KTNN Lê Minh Khái báo cáo với Đoàn. Cụ thể, trong năm 2007, KTNN đã ban hành các văn bản thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng như Quyết định số 1123/QĐ-KTNN ngày 6/9/2007 ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của KTNN; Quyết định số 06/2007/QĐ-KTNN ngày 22/10/2007 ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KTNN”; Quyết định số 1259/QĐ-KTNN ngày 02/11/2007 thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng KTNN...

KTNN đã quy định cụ thể về việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng theo định kỳ và trong các buổi giao ban lãnh đạo. Thường xuyên yêu cầu các đơn vị trực thuộc KTNN tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến và các nhân tố tạo nòng cốt cho phong trào thi đua trong mỗi đơn vị, kịp thời khen thưởng đột xuất những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Năm 2007 có 1 tập thể và 8 cá nhân  của KTNN được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, 7 đơn vị và 11 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen; 01 đơn vị được Chính phủ tặng Cờ thi đua; 82 cán bộ, công chức được Tổng KTNN tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp KTNN. 13 cán bộ KTNN có quá trình cống hiến lâu dài đã nghỉ hưu được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động do quá trình cống hiến trong các giai đoạn cách mạng.

Tại buổi làm việc, KTNN khu vực I, đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua của KTNN đã báo cáo với Đoàn kiểm tra về công tác thi đua khen thưởng năm 2007 của đơn vị mình. Đại diện các Bộ, ngành trong khối đã thảo luận, đóng góp ý kiến về công tác thi đua của KTNN và trao đổi kinh nghiệm thực hiện công tác thi đua của từng Bộ, ngành. Các đại biểu đều ghi nhận những thành tích trong công tác thi đua, khen thưởng của KTNN như việc KTNN đã xây dựng được các văn bản pháp quy về công tác thi đua, khen thưởng; có sự quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt, phong trào “cuộc kiểm toán chất lượng vàng” của KTNN được các đại biểu đánh giá rất cao.

Trước đó, trong các ngày từ 21/11 đến 23/11/2007, Đoàn kiểm tra chéo về công tác thi đua Khối các Bộ, ngành nội chính Trung ương cũng đã tới làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Việc kiểm tra chéo giữa các Bộ, ngành thực chất là giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi phương pháp, hình thức tổ chức, phát động phong trào thi đua, nhân điển hình tiên tiến và công tác khen thưởng của đơn vị bạn. Thông qua hoạt động kiểm tra chéo rút ra những bài học kinh nghiệm của từng ngành nhằm thực hiện tốt hơn phong trào thi đua trong toàn khối./.

 

Xem thêm »